truyện toàn trí độc giả

Giới thiệu

Bạn đang được phát âm truyện Toàn Trí Độc Giả của người sáng tác Sing Shong. Tôi là kẻ độc nhất hiểu rằng tận thế tiếp tục ra làm sao...

Một ngày cơ, Kim Dokja xuyên nhập cuốn tè thuyết chủ yếu bản thân ưa mến. Sinh tồn bằng phương pháp nào? Nơi này nhịn nhường như mọi nơi tồn bên trên nguy khốn tột chừng nằm trong hằng hà rơi số những loại thủ đoạn đang được đợi rình mò...

Bạn đang xem: truyện toàn trí độc giả

Là người độc nhất đem ánh nhìn toàn thức về toàn cầu mạt thế này, liệu Kim Dokja đem năng lực cầu sinh thành công xuất sắc điểm miền tuyệt địa thảm khốc này?

Nếu yêu thương mến những truyện nằm trong chuyên mục, chúng ta có thể tìm hiểu thêm Tinh Tế Chi Nuôi Nhãi Con Nhặt Rác Thải hoặc Người Gây Họa

Mời chúng ta kế tiếp đọc! vlognovel


Danh sách chương

Bình luận

Có thể các bạn sẽ thích