trường nguyệt tẫn minh 28

Cô nom bóng hình nhỏ phấn khởi mừng bất giác rơi nước mắt

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Bạn đang xem: trường nguyệt tẫn minh 28

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Sao người lại khóc

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

/lắc đầu/

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Tang Uyển này

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Hiện bên trên tao ko thể đem con cái về

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Nhưng tao tiếp tục mò mẫm cho tới con cái vài ba người chúng ta nghịch ngợm nằm trong được không?

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Được/gật đầu/

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

/dùng phép tắc đổi mới rời khỏi ngọc bội và một sợi chão chuyền/

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Những đặc điểm này..

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Thích không?

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Vòng cổ cơ mọi khi con cái ghi nhớ tao hoàn toàn có thể gõ nhẹ nhàng bên trên vỏ trai

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Ta tiếp tục đến

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Thật ạ

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Còn ngọc bội con cái ghi nhớ ko được tạo mất

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

/gật đầu/

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Không còn sớm tao nên trở về

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Tang Uyển_"Lúc nhỏ"

Trở về sớm vì vậy ạ

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

/gật đầu/

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lần sau tao tiếp tục đến

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

/rời đi/

Cô thời điểm hiện nay về bên Diệp phủ

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

Công chúa người chuồn lâu vậy

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

Làm em lo phiền bị tiêu diệt chuồn được

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Không nên về bên rồi à

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Đúng rồi Đàm...nhị ca tao đâu

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

Chắc ngày ấy đang được ở nằm trong nhị đái thư

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

Đúng rồi công chúa

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

Dạo này nhập trở nên với yêu thương tai quái người cẩn trọng tí

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

Với lại sở hữu thông tin truyền đến

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Em phát biểu xem

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

/ghé nhập tai cô nói/

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Là thật?

Tử Lan_"người sát bên cô"

Tử Lan_"người sát bên cô"

/gật đầu/

NovelToon

NovelToon

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Nhìn gì nhưng mà nhìn

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Không được nhằm quá cái nào

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Ăn không còn cho tới ta

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

NovelToon

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

Diệp Tịch Vụ cô thực sự lắm trò

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Phải

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Dạo này tao đặc biệt quí nom người không giống ăn

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Đến thời điểm cuối tháng nếu như ngươi ko tăng được một cân nặng rưỡi

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Thì cứ đợi ăn đòn đi

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

*cô tao thực sự đổi mới thái mà đến mức quá đáng*

Xuân Đào

Xuân Đào

Tiểu thư/chạy vào/

Xuân Đào

Xuân Đào

Xuân Đào

Xuân Đào

Đại đái thư thất lạc rồi

Xem thêm: faceid khẩu trang

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Cái gì!

Xuân Đào

Xuân Đào

Họ phát biểu tối qua chuyện vẫn bình thường

Xuân Đào

Xuân Đào

Ai ngờ cho tới sáng sủa đang không thấy đâu

Xuân Đào

Xuân Đào

Xuân Đào

Xuân Đào

Mà lão gia nói đến việc hôm qua

Xuân Đào

Xuân Đào

Phải thực hiện thế nào là đây?

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Em chớ cuốn kể từ từ nói

Xuân Đào

Xuân Đào

/nói lại từng chuyện/

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Ta chuồn coi thế nào

NovelToon

NovelToon

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Đại ca

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Người này là ai?

Diệp Trạch Vũ

Diệp Trạch Vũ

Là thái thông thường chưng sĩ mới mẻ nhậm chức

Diệp Trạch Vũ

Diệp Trạch Vũ

Bàng Nghi Chi

Diệp Trạch Vũ

Diệp Trạch Vũ

Nghe phát biểu là môn sinh chân truyền của chưởng môn Tiêu Dao Tông

Diệp Trạch Vũ

Diệp Trạch Vũ

Cũng là sư thúc đẩy đồng môn của lục năng lượng điện hạ

Diệp Trạch Vũ

Diệp Trạch Vũ

Sở ngôi trường trừ yêu thương bắt ma

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

*không biết chân truyền ở đâu nữa*/đứng một phía xem/

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Vậy huynh biết hắn học tập theo đòi ai không?

Diệp Trạch Vũ

Diệp Trạch Vũ

Nghe phát biểu là Thanh Hư chân nhân gì cơ ở núi Bất Chiếu

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

*chưa từng nghe nói*

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

*chắc là loại như thái sư phụ của Triệu Du bá bá*

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

/nhìn Đàm Đài Tẫn/

Bàng Nghi Chi

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

Bàng chưng sĩ với gì chỉ giáo?

Tiêu Lẫm_"Lục năng lượng điện hạ"

Tiêu Lẫm_"Lục năng lượng điện hạ"

Tiểu sư thúc đẩy thúc sao thế?

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Diệp Tịch Vụ_"Nhị đái thư Diệp gia"

Bàng chưng sĩ hắn...

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Vị công tử này

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Tướng mạo đặc biệt đẹp

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Sau này tiếp tục phú quý lắm

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

*haiz còn tưởng hắn tiếp tục xác nhận thân thiện phận của Đàm Đài Tẫn chung ta*

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

*ai ngờ...*

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Tiểu đạo trưởng

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Lê Hinh Nhi_Tử Uyên_Nguyệt Nghiên

Rốt cuộc ngài vẫn mò mẫm rời khỏi hoặc chưa?

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Tiểu đạo trưởng?

Diệp lão gia

Diệp lão gia

Diệp lão gia

Xoay lâu vì vậy vẫn chưa tồn tại manh côn trùng gì sao?

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Bẩm tướng tá quân

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Hiện giờ tuy rằng ko nom rời khỏi manh côn trùng gì

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Nhưng mai nhưng mà những vị nhập phủ

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Đều không tồn tại gì xứng đáng ngại

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Xin tướng tá quân được cho phép bệ hạ

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Bài trận pháp nhập phủ

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

Đàm Đài Tẫn_"Con tin yêu nước Thịnh"

/rời đi/

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Để mò mẫm tung tích của yêu thương ma

Bàng Nghi Chi

Bàng Nghi Chi

Tìm lại đại đái thư

Xem thêm: chỉnh camera iphone

Diệp lão gia

Diệp lão gia

Được vậy quấy nhiễu bàng chưng sĩ rồi