tạo qr code online

Tạo mã QR vô 3 bước decorate element

Khám huỷ Sở thuế luyện phong phú và đa dạng của Cửa Hàng chúng tôi Khung

Làm mang đến mã QR của khách hàng nổi trội với bộ thu thập khuông không tính tiền phong phú và đa dạng của Cửa Hàng chúng tôi. Với rộng lớn 1000 tùy lựa chọn, bao hàm những chủ thể ngày nghỉ dịp lễ và cơ hội đặc trưng, chúng ta chắc chắn là tiếp tục nhìn thấy sự phối kết hợp tuyệt vời nhất.

Collection

icon icon

Bạn đang xem: tạo qr code online

Tạo mã QR miễn phí

Tạo mã QR miễn phí

icon icon

Loại mã QR không giống nhau

Loại mã QR không giống nhau

icon icon

App Store & Google Play

App Store & Google Play

icon icon

Quản lý hết thời gian sử dụng QR

Quản lý hết thời gian sử dụng QR

icon icon

Mã QR với thiết kế

Mã QR với thiết kế

icon icon

Mã QR động

Mã QR động

icon icon

Tạo mã QR ko giới hạn

Tạo mã QR ko giới hạn

icon icon

Mã QR rất có thể theo gót dõi

Mã QR rất có thể theo gót dõi

icon icon

Quét ko giới hạn

Quét ko giới hạn

icon icon

Phân tích mã QR

Phân tích mã QR

icon icon

Tạo mã QR con số lớn

Tạo mã QR con số lớn

icon icon

Thư mục hình thành

Possibility to tát size folders

icon icon

Mẫu mã QR

Mẫu mã QR

icon icon

Mã QR với lịch trình

Mã QR với lịch trình

icon icon

Truy cập thông tin tài khoản nhiều người dùng

Truy cập thông tin tài khoản nhiều người dùng

Là duy nhất
với art-code-logo art-code-logo

Tạo mã QR cá thể của khách hàng với việc trợ chung của những mái ấm design có trách nhiệm Nhóm ME-QR

art-code-icLàm say mê

art-code-icHiệu quả

art-code-icQuảng cáo miễn phí

meTicket

meticket

Nâng cấp cho vé của bạn với Mã QR nhằm đơn giản dễ dàng đăng ký

icon-rays

Nâng cấp cho vé của bạn

icon-rays

với Mã QR nhằm đơn giản dễ dàng đăng ký

ME-Ticket là 1 nền tảng nhằm chào bán vé vị trí. Tạo một sự khiếu nại, tạo nên vé với mã QR và hương thụ chào bán không còn.

me-ticket-img

me-ticket-img

Mã QR. Sử dụng ở đâu?

Giải pháp Mã QR của Cửa Hàng chúng tôi đang được hỗ trợ tích điện mang đến sản phẩm triệu lượt quét tước Mã QR bên trên toàn cầu

icon

34 130 192

Mã QR

icon

604 137 066

Quét

icon

919 237

Xem thêm: giá điện thoại iphone 7

Người dùng

icon

34 130 192

Mã QR

icon

604 137 066

Quét

icon

919 237

Người dùng

Map

Dịch vụ được hỗ trợ

Supported Services

BẮT ĐẦU!

Mã QR mang đến văn hóa: Gói cty design miễn phí toàn diện

Nhận mã QR tùy chỉnh và những trang tế bào miêu tả được tạo nên bởi vì group có trách nhiệm ME-QR

museum-img

Chọn plan tốt nhất có thể mang đến bạn

Bạn sở hữu những phiên bản update giới hạn max không tính tiền và tương hỗ thời thượng bên trên từng gói.

Những lợi ích

Tạo mã QR
quét mã QR
Tuổi lâu của mã Q
Mã QR rất có thể theo gót dõi
Loại mã QR không giống nhau
Phân tích mã QR
Mẫu mã QR
Người vận hành tương hỗ cá nhân
API
Lưu trữ luyện tin
Quảng cáo
lưu trữ đo đếm mã QR
*You can extend tệp tin storage 100 Mb - $0.99

Nhẹ

/ tháng

Hóa lô hàng tháng

Phổ biến

Vô hạn
Vô hạn
Vô hạn
yes
yes
yes
yes
yes
no
100 MB*
1 QR không tồn tại quảng cáo
3 năm
prices--mainpage-price#getPlanBtn" data-prices--mainpage-price-label-param="lite" href>LẤY

Premium

/ tháng

Hóa lô hàng tháng

Optimal

Vô hạn
Vô hạn
Vô hạn
yes
yes
yes
yes
yes
yes
500 MB*
Tất cả QR không tồn tại quảng cáo
3 năm
prices--mainpage-price#getPlanBtn" data-prices--mainpage-price-label-param="premium" href>LẤY

Những lợi ích

Tạo mã QR
quét mã QR
Tuổi lâu của mã Q
Có thể theo gót dõi QR
Loại mã QR không giống nhau
Phân tích mã QR
Mẫu mã QR
Người vận hành tương hỗ cá nhân
API
Lưu trữ luyện tin
Quảng cáo
lưu trữ đo đếm mã QR
*Bạn rất có thể không ngừng mở rộng tàng trữ những tệp bởi vì 100 MB - $0.99

Nhẹ

/ tháng

Thanh toán sản phẩm năm

Tiết kiệm

Vô hạn
Vô hạn
Vô hạn
yes
yes
yes
yes
yes
no
100 MB*
1 QR không tồn tại quảng cáo
3 năm
prices--mainpage-price#getPlanBtn" data-prices--mainpage-price-label-param="lite" href>LẤY

Premium

/ tháng

Thanh toán sản phẩm năm

Tiết kiệm

Vô hạn
Vô hạn
Vô hạn
yes
yes
yes
yes
yes
yes
500 MB*
Tất cả QR không tồn tại quảng cáo
3 năm
prices--mainpage-price#getPlanBtn" data-prices--mainpage-price-label-param="premium" href>LẤY

Các thắc mắc thông thường gặp

Inform Image

Refer Image

Trở trở nên đối tác chiến lược ME-QR

Kiếm bởi vì cách giới thiệu một người chúng ta nhằm nhập cuộc cùng ME-QR Premium

ME-QR tiếp tục thu thập chi phí cho những người sử dụng đã mang quý khách cho tới trang web của Cửa Hàng chúng tôi, những người dân vẫn mua sắm nút thuế thời thượng.

Tin tức

QR code Sticker Maker In today's digital age, QR codes have emerged as powerful tools for bridging the gap between the physical and online worlds. As businesses and individuals seek innovative ways to tát enhance engagement and connectivity, the use of custom QR code stickers has gained significant popularity.

QR Code on Product

In today's digital age, QR codes have emerged as powerful tools for bridging the physical and digital worlds. From marketing to tát information dissemination, they offer a versatile way to tát interact with consumers and provide them with a seamless experience.

Qr Code on Food Packaging In today's digital age, technology has transformed various aspects of our lives, including the way we interact with food. One of the innovative tools making its mark in the food industry is the QR code.

QR Code Brochure

In the modern era of marketing, where technology intersects with creativity, QR codes have emerged as versatile tools that can transform traditional brochures into interactive and engaging experiences.

QR Code on Flyer In today's digital age, marketing strategies are evolving at a rapid pace, and businesses are constantly seeking innovative ways to tát captivate their audience. One such creative approach that has gained significant traction is incorporating QR codes into flyers.

Cách đánh giá tính xác thực của tư liệu bằ ...

Tìm hiểu cơ hội technology QR chung xác minh tính hợp thức của những tư liệu chủ yếu thức

Dùng test máy quét tước mã QR không tính tiền của bọn chúng tôi

Trải nghiệm những quyền lợi của cty của Cửa Hàng chúng tôi tức thì bây giờ

Trình tạo nên Me QR

là một phần mềm phổ quát lác muốn tạo mã QR.

googlePlay

Generator

girl

Máy quét tước mã QR

là một phần mềm phổ quát lác nhằm quét tước mã QR.

googlePlay

Scanner

Try Our Free QR code Scanner

Trải nghiệm những quyền lợi của cty của Cửa Hàng chúng tôi tức thì bây giờ

Trình tạo nên Me QR

là một phần mềm phổ quát lác muốn tạo mã QR.

googlePlay

Generator

Xem thêm: hình cá cute

Máy quét tước mã QR

là một phần mềm phổ quát lác nhằm quét tước mã QR.

googlePlay

Scanner