rail là gì

/reil/

Thông dụng

Danh từ

Tay vịn, lan can, chấn tuy vậy (lan can, lan can..), trở thành (cầu tàu...); lá chắn (xe trườn...)
Hàng rào, ( số nhiều) mặt hàng rào chấn song
(ngành lối sắt) thanh ray, lối ray, lối xe pháo lửa
off the rails
trật lối ray; (nghĩa bóng) lếu loàn, lộn xộn; lỗi, ko chạy chất lượng (máy...)
to go by rail
đi xe pháo lửa
(kiến trúc) xà ngang (nhà)
Cái giá bán xoay (để khăn mặt mũi...)
thin as a rail
gây như que củi
go off the rails
(thông tục) lếu loạn
Trở nên rồ dại, trở thành rơi rụng trí

Ngoại động từ

Làm tay vịn mang đến, thực hiện lan can cho
Rào lại; thực hiện rào xung quanh
to rail in (off) a piece of ground
rào một miếng khu đất lại
Gửi (hàng hoá) vì chưng xe pháo lửa; cút du ngoạn vì chưng xe pháo lửa
Lắp lối ray

Danh từ

(động vật học) gà nước

Nội động từ

Chửi bươi, măng nhiếc, xỉ vả
to rail at (against) someone
chửi bươi ai
to rail at fate
than thân ái trách cứ phận

hình thái từ

  • V-ing: Railing
  • V-ed: Railed

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

a Nếu chúng ta thấy kể từ này cần thêm thắt hình ảnh, và chúng ta mang trong mình 1 hình hình ảnh chất lượng, hãy thêm thắt hình hình ảnh bại vô mang đến kể từ.

Nếu chúng ta nghĩ về kể từ này không cần thiết hình ảnh, hãy xóa chi phí bản {{Thêm ảnh}} ngoài kể từ đó".BaamBoo Tra Từ nài cám ơn bạn !

Ray, tay vịn, xà ngang
Dải

Cơ khí & công trình

bao lơn

Giao thông & vận tải

tay vịn (đóng tàu)

Xây dựng

đố (cửa sổ)
tường chắn bảo vệ

Kỹ thuật cộng đồng

đường ray
bearing rail
đường ray đem nền tựa
bridge rail
đường ray cầu trục
continuous rail strings
chùm lối ray liên tục
crane rail
đường ray cần thiết cẩu
crane rail
đường ray cần thiết trục
guard rail
đường rầy phụ
guiding rail
đường ray (hướng)
main rail
đường ray chính
main rail
đường ray cố định
mine rail
đường ray ở mỏ
rail capacity
dung lượng lối ray
rail cramp
đinh quặp lối ray
rail fastening
sự bắt chặt lối ray
rail fastening
sự cặp chặt lối ray
rail foot
khổ lối ray
rail gage
khổ lối ray
rail gripper
kẹp lối ray (của máy trục chạy ray)
rail head
sự đánh giá lối ray
rail joint
mối nối lối ray
rail laying
sự bịa lối ray
rail mounted multi-bucket excavator
máy moi nhiều gàu bên trên lối ray
rail slipper
guốc hãm trượt lối ray
rail spike
đinh cố định và thắt chặt lối ray
rail track development
sự phanh lối (ray)
rail transport
vận vận tải (trên) lối ray
rail-grinding car
toa dọn lối (ray)
rail-laying equipment
máy bịa lối ray
rail-mounted excavator
máy moi bên trên lối ray
rail-mounted shovel loader
máy bốc xếp bên trên lối ray
resilient rail
đường ray đàn hồi
safety rail
đường ray an toàn
superelevation of exterior rail
sự nâng lên của ray ngoài (ở vị trí lối ray vòng)
thermal rail welding
sự hàn lối ray vì chưng nhiệt
third rail
đường ray loại ba
track rail
đường rầy
đường sắt
blind rail
cầu cân nặng lối sắt
by rail
bằng lối sắt
cabin system on rail
hệ thống trạm bên trên lối sắt
cogged rail
đường Fe răng cưa
cupped rail
cầu cân nặng lối sắt
damaged rail
cầu cân nặng lối sắt
double-track rail
đường Fe nhị luồng
elbow rail
ray khuỷu (đường sắt)
franco on rail
miễn cước phí lối sắt
funicular rail
đường Fe loại thừng treo
high rail
cầu cân nặng lối sắt
joint không tính phí rail
cầu cân nặng lối sắt
jointed rail
cầu cân nặng lối sắt
light rail transit
đường Fe khu đô thị nhẹ
low rail
cầu cân nặng lối sắt
rail bed
nền lối sắt
rail jack
kích lối sắt
rail joint
đầu ông tơ lối sắt
rail safety
an toàn lối sắt
rail track
tuyến lối sắt
rail traffic
giao thông lối sắt
rail transport
sự vận tải đường bộ lối sắt
rail weigh bridge
cầu cân nặng lối sắt
rail-transit
đường Fe nội đô
railway bridge, rail bridge
cầu lối sắt
railway rail
ray lối sắt
receiving rail
cầu cân nặng lối sắt
relayer rail
cầu cân nặng lối sắt
reversing rail
đường Fe hòn đảo chiều
ribbon rail
cầu cân nặng lối sắt
road-rail bridge
cầu lối sắt
running rail
cầu cân nặng lối sắt
scrap rail
cầu cân nặng lối sắt
service kinked rail
cầu cân nặng lối sắt
short welded rail
cầu cân nặng lối sắt
single-track rail
đường Fe một luồng
small rail
đường Fe hẹp
stock rail
cầu cân nặng lối sắt
tee rail
cầu cân nặng lối sắt
transport by rail and road
vận vận tải đường tàu và lối bộ
welded rail
cầu cân nặng lối sắt
lan can
giằng
ray
ray lối sắt
ray, lan can, thanh ngang

Giải mến EN: 1. a steel bar laid upon crossties vĩ đại provide track for flange-wheeled vehicles.a steel bar laid upon crossties vĩ đại provide track for flange-wheeled vehicles.2. a bar placed between posts, used as a barrier.a bar placed between posts, used as a barrier.3. the chain or inner surface of a crawler.the chain or inner surface of a crawler.

Bạn đang xem: rail là gì

Xem thêm: game việt nam

Giải mến VN: Một thanh thép được bỏ lên những nền sẽ tạo lối cho những phương tiện đi lại đem bánh đem gờ nổi. Một thanh được bịa trong số những rường cột, được sử dụng như 1 rào cản. 3. thừng xích hoặc mặt phẳng vô của một thừng xích.

tay vịn
tay vịn (cầu thang)
tay vịn cầu thang
hand rail
tay vịn (cầu thang)
thanh ngang
lock rail
thanh ngang thách thức khóa
middle rail
thanh ngang giữa
middle rail
thanh ngang thân ái cửa
middle rail (midrail)
thanh ngang thân ái cửa
sash rail
thanh ngang khuông cửa ngõ sổ
top rail
thanh ngang bên trên cùng

Kinh tế

dàn treo
bleeding rail
dàn treo tách huyết
conveyor rail
dàn treo trả vận tải con cái thịt
dressing rail
dàn treo nhằm trộn con cái thịt
floating rail
dàn treo địa hình rời con cái thịt
hanging rail
dàn treo (để bảo vệ giò)
moving rail
dàn treo trả vận tải con cái thịt
overhead rail
dàn treo (để bảo vệ giò)
retaining rail
dàn treo nhằm bảo vệ thịt
ribbing rail
dàn treo nhằm bảo vệ con cái thịt
ribbing rail
dàn treo nhằm xẻ tư con cái thịt
ring rail
dàn treo vòng tròn
shackle return rail
dàn treo cù vòng
skinning rail
dàn treo lột domain authority con cái thịt
sticking rail
dàn treo tách huyết
storage rail
dàn treo bảo vệ con cái thịt
đường ray
brush rail
đường ray trả rửa sạch lông
ex rail
giá Giao hàng bên trên lối ray
rail age
tuổi của lối ray
rail inspection
sự bám theo dõi con cái thịt bên trên lối ray
đường sắt
British Rail
Công ty Đường Fe Anh
by rail
bằng lối sắt
carriage by rail
vận trả vì chưng lối sắt
free on rail
giao bên trên lối sắt
ocean and rail
đường đại dương và lối sắt
rail and air
vận vận tải đường tàu và lối không
rail and ocean
vận vận tải đường tàu và lối biển
rail and truck
vận vận tải đường tàu và lối xe pháo tải
rail and truck
vận vận tải đường tàu và xe pháo tải
rail and waterway
vận vận tải đường tàu và lối thủy
rail carrier
người vận tải lối sắt
rail transport
vận vận tải lối sắt
shipped by rail
chở vì chưng lối sắt
transport by rail
vận vận tải lối sắt
transport goods by rail
chở mặt hàng vì chưng lối sắt
đường Fe đem răng
xà ngang

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
abuse , attack , bawl out * , berate , blast , castigate , censure , chew out * , complain , fulminate , fume , inveigh , jaw , objurate , rant , rate , revile , scold , thunder , tongue-lash * , upbraid , vituperate , vociferate , whip

Từ trái ngược nghĩa