itunes store không thể xử lý các mục mua vào lúc này

Looks lượt thích no one’s replied in a while. To start the conversation again, simply ask a new question.

tại sao itunes store không thể xử lý các mục mua vào lúc này khi links với thông tin tài khoản momo?

tại sao itunes store không thể xử lý các mục mua vào lúc này khi links với thông tin tài khoản momo?

Bạn đang xem: itunes store không thể xử lý các mục mua vào lúc này

iPhone 11, iOS 15

Posted on Jul 16, 2022 10:45 AM

1 reply

Question marked as Helpful

User profile for user: Community User

Jul 17, 2022 10:33 AM in response to tát quý194

Hi quý194,

Thank you for using the Apple Support Communities. You’ve posted a question in the English Community. If you are able to tát repost your question in English, you may reach a larger audience and have a better chance of receiving a reply.

Thanks!

4 replies

Question marked as Helpful

Xem thêm: a95 oppo

User profile for user: Community User

Jul 17, 2022 10:33 AM in response to tát quý194

Hi quý194,

Thank you for using the Apple Support Communities. You’ve posted a question in the English Community. If you are able to tát repost your question in English, you may reach a larger audience and have a better chance of receiving a reply.

Thanks!

Jul 17, 2022 7:15 PM in response to tát Community User

itunes store cannot process purchases at the moment when linked to tát momo account

Jul 18, 2022 11:07 AM in response to tát TungNguyen26

Mình cũng trở nên dòng sản phẩm lỗi này, tôi đã test singout rồi singin lại, phát động lại khí giới, thậm chí còn là tạo nên thông tin tài khoản táo Apple mới nhất vẫn ko links được với ví momo. Thấy nhiều người báo lỗi này tầm khoảng chừng vài ba ngày trước nên bản thân đoán là sở hữu trục trặc về phía momo và táo Apple.

I have the same error, i’ve tried to tát log in and log out, restart the device and even create a new Apple trương mục but it still doesn’t allow má to tát liên kết with Momo E-wallet. There are many people who reported this error few days ago, so sánh my guess is that there’s some technical problem about Momo and Apple server.

Xem thêm: dễ thương avatar đôi mèo thật

Jul 18, 2022 11:16 PM in response to tát Community User

there is a problem with my id táo Apple which cannot liên kết momo e-wallet

tại sao itunes store không thể xử lý các mục mua vào lúc này khi links với thông tin tài khoản momo?

Tác giả

Bình luận