hình nào dưới đây không phải là hình đa diện

Câu hỏi:

18/06/2019 153,396

B. 

C. 

Đáp án chủ yếu xác

D. 

Đáp án C

Hình sau ko nên là hình nhiều diện vì như thế với cùng một cạnh là cạnh công cộng của thân phụ mặt mày.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một hình chóp ngũ giác đều phải có từng nào mặt mày và từng nào cạnh?

A. 6 mặt  8 cạnh

B5 mặt  8 cạnh

C. 5 mặt  10 cạnh

D6 mặt  10 cạnh.

Câu 2:

Mỗi đỉnh của một nhiều diện là đỉnh công cộng của tối thiểu từng nào mặt?

A. Ba mặt

BHai mặt

CBốn mặt

DNăm mặt.

Câu 3:

Hình nào là ko nên là hình nhiều diện đều trong số hình bên dưới đây?

A. Hình tứ diện đều

Xem thêm: hình ảnh manchester united

B. Hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S những mặt phẳng nhau

C. Hình lập phương

D. Hình chóp tam giác đều.

Câu 4:

Có từng nào loại khối nhiều diện đều?

A. 5

B2

C3

D4.

Câu 5:

Cho một hình nhiều diện. Khẳng lăm le nào là tại đây sai?

A. Mỗi đỉnh là đỉnh công cộng của tối thiểu thân phụ cạnh.

B. Mỗi mặt mày với tối thiểu thân phụ cạnh.

C. Mỗi đỉnh là đỉnh công cộng của tối thiểu thân phụ mặt mày.

D. Mỗi cạnh là cạnh công cộng của tối thiểu thân phụ mặt mày.

Câu 6:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai?

A. Khối tứ diện là khối nhiều diện lồi

B. Lắp ghép 2 khối vỏ hộp tiếp tục được một khối nhiều diện lồi

C. Khối lập phương là khối nhiều diện lồi

Xem thêm: cách xem mật khẩu wifi đã lưu trên điện thoại

D. Khối lăng trụ tam giác là khối nhiều diện lồi