hàm cơ bản trong excel

1. HÀM SUM (Tính tổng)

Sử dụng hàm SUM bạn hoàn toàn có thể với những dù tính nhập vùng tài liệu được chọn cực kỳ nhanh gọn lẹ.

Cú pháp: =SUM (X1,X2..), nhập cơ X1 và X2 là những số cần thiết tính tổng.

Bạn đang xem: hàm cơ bản trong excel

Ví dụ như hình tiếp sau đây, mình thích tính tổng của những số ở trong mặt hàng kể từ A3 cho tới E3 thì các bạn hãy dùng hàm =SUM(A3:E3) và nhấn Enter nhằm triển khai.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-6

Ngoài rời khỏi, chúng ta cũng có thể sử dụng loài chuột nhằm dùng chức năng tính tổng tự động hóa của Excel:

Cách thực hiện như sau:

 1. Bôi đen ngòm vùng tài liệu mong muốn tính tổng
 2. Dùng loài chuột click vào AutoSum trên thẻ trang chủ của Excel như hình tiếp sau đây.

cach-su-dung-ham-sum

2. HÀM PRODUCT (Hàm nhân)

Sử dụng hàm nhân rất rất giản dị và đơn giản và cũng tương tự động như hàm SUM tính tổng phía trên. Ví dụ tớ mong muốn nhân toàn bộ những dù tính kể từ A3 cho tới F3 thì tớ sẽ sở hữu được công thức như sau: =PRODUCT(A3:F3) và nhấn Enter nhằm triển khai.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-10

Một cách thứ hai nếu mà chúng ta ko lưu giữ hàm Product và những này còn có thể áp dụng mang lại toàn bộ các phép tính Cộng (+), Trừ (-), Nhân (*) và Chia (/) nhé.

Ví dụ như sau: Để nhân toàn bộ những số kể từ A3 cho tới F3 thì các bạn hãy triển khai công thức như sau: =A3*B3*C3*D3*E3 và nhấn Enter nhằm triển khai.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-9

Để copy công thức và tính những mặt hàng bên dưới nữa thì chúng ta chỉ việc bịa con cái trỏ chuột sao mang lại hiển thị dấu + như hình bên dưới và triển khai kéo xuống. Ngay ngay lập tức những thành quả của mặt hàng bên dưới sẽ tiến hành tính và các bạn sẽ không cần thiết phải nhập lại công thức nữa.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-7

Kết trái khoáy của việc copy công thức.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-8

3. HÀM SUMIF (Hàm điều kiện)

Cũng là hàm tính tổng tuy nhiên nhưng mà nó là hàm tính tổng sở hữu ĐK.

Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range). Trong đó:

 • Range: Là hàng hoặc cột tuy nhiên chúng ta vẫn chọn
 • Criteria: Đặt ĐK, điều kiện này chúng ta cũng có thể bịa là số, là biểu thức hoặc là chuỗi đều được.
 • Sum_range: Là những dù tuy nhiên chúng ta thực sự cần thiết tính tổng.

Ví dụ:
=SUMIF(B3:B8,”<=8″)

Tính tổng của những độ quý hiếm nhập vùng lựa chọn kể từ B2 cho tới B5 và với ĐK là những độ quý hiếm nhỏ rộng lớn hoặc bằng 8.

=> Các chúng ta xem thêm ví dụ ở hình bên dưới đây:

cach-su-dung-ham-sumif

Công thức bên trên được dùng để làm tính tổng số chi phí đóng góp của Lớp toán

= Sumif (B2:B5, “toán”, C2:C5)

Trong đó:

 • B2:B5 là vùng điều kiện
 • “toán” là ĐK tính tổng
 • C2:C5 là vùng tính tổng

4. HÀM IF

Các chúng ta sư dụng hàm IF để trả về một độ quý hiếm nếu như một ĐK là đích thị và độ quý hiếm không giống nếu như ĐK là sai.

Cú pháp: =IF(Điều kiện; Giá trị 1, Giá trị 2) . Nếu đích thị với ĐK thì thành quả tiếp tục trả về là Giá trị 1, còn nếu như sai thì tiếp tục trả về là Giá trị 2.

Ví dụ: =IF(D6=120;”CÓ”,”KHÔNG”)

Hàm IF thì khá giản dị và đơn giản rồi, chúng ta coi ví dụ sau:

cach-su-dung-ham-if

+ Nhập tài liệu bên trên vị trí A2

+ Xem thành quả bên trên vị trí B2

Khi nhập số điểm bên trên dù A2 từ một cho tới 10, các bạn sẽ cảm nhận được thành quả bên trên dù B2 là Trượt hoặc Đỗ phụ thuộc vào điều kiện:

“Điểm đua to hơn hoặc vị 5 tiếp tục đỗ”

Bên cạnh cơ, tớ thông thường bắt gặp vấn đề phân loại học viên phụ thuộc vào điểm số:

 • Nhỏ rộng lớn 5: Kém
 • Từ 5 cho tới 7: Trung bình
 • Từ 7 cho tới 8: Khá
 • Trên 8: Giỏi

Trong excel, tớ hoàn toàn có thể xử lý được những ĐK bên trên nhằm phân loại học viên bằng phương pháp dùng hàm IF lồng.

Hàm if lồng là một công thức có rất nhiều hàm if lồng nhập nhau. Bạn hoàn toàn có thể coi ví dụ sau:

ham-if-long

Với việc dùng nhiều hàm if, hàm này là con cái của hàm cơ (là ĐK của nhau) tớ tiếp tục xử lý được không còn những ĐK phân loại trong một công thức

5. HÀM LEFT

Hàm Left là hàm tiếp tục thanh lọc độ quý hiếm phía trái của chuỗi.

Cú pháp: =LEFT(Text,N). Trong đó:

 • Text là chuỗi văn phiên bản.
 • N là Số ký tự động tuy nhiên mình muốn trích dẫn.

Ví dụ cụ thể:

=LEFT(Wắt tự nêm,3) = “Kiên”

=Left(“Blogchiasekienthuc.com”,4)=> Kết trái khoáy trả về: Blog

=Left(“Blogchiasekienthuc.com”,18)=> Kết trái khoáy trả về: Blogchiasekienthuc

6. HÀM AND

Trả về TRUE nếu như toàn bộ những đối số là TRUE.

Cú pháp:

Xem thêm: find x3

=AND (Logical1, Logical2, ….)

Các đối số:
Logical1, Logical2… là những biểu thức ĐK.

Hàm trả về độ quý hiếm TRUE (1) nếu như toàn bộ những đối số của chính nó là đích thị, trả về độ quý hiếm FALSE (0) nếu như một hoặc nhiều đối số của chính nó là sai.

*Lưu ý:

 • Các đối số nên là độ quý hiếm logic hoặc mảng hoặc tham lam chiếu sở hữu chứa chấp độ quý hiếm logic.
 • Nếu đối số tham lam chiếu là độ quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các độ quý hiếm cơ bị bỏ lỡ.
 • Nếu vùng tham lam chiếu ko chứa chấp độ quý hiếm logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

Ví dụ:
=AND(D5>0,D5<5000)

7. HÀM OR

Bạn hoàn toàn có thể dùng hàm OR với cú pháp sau:

=OR (N1, N2…)
Trong cơ những đối số: N1, N2… là những biểu thức ĐK.
Hàm tiếp tục trả về độ quý hiếm TRUE (1) nếu mà bất kể một đối số này của chính nó là đích thị, ngược lại nó sẽ bị trả về độ quý hiếm là FALSE (0) nếu mà toàn bộ những đối số của chính nó là sai.

Ví dụ:
=OR(F7>05/02/2000,F7>08/08/20016)

8. HÀM AVERAGE (Tính độ quý hiếm trung bình)

Đây là hàm tính độ quý hiếm khoảng của những số lượng tuy nhiên chúng ta vẫn lựa chọn.
Cú pháp:
=AVERAGE(Number1, Number2…)
Trong cơ những tham lam số: Number1, Number2 … là những số cần thiết tính độ quý hiếm khoảng.

Ví dụ: Mình mong muốn tính độ quý hiếm khoảng của kể từ dù A1 cho tới dù G1 thì các bạn hãy dùng công thức sau: =AVERAGE(A1:G1) rồi nhấn Enter nhằm triển khai là đoạn.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-2

9. HÀM MIN, MAX (Lọc rời khỏi số nhỏ nhất hoặc là rộng lớn nhất)

Cách dùng như sau, tất cả chúng ta tiếp tục dùng luôn luôn cái hình phía trên nhé. Ví dụ mình muốn thanh lọc rời khỏi số nhỏ nhất trong những số kể từ A1 cho tới G 1 thì tớ tiếp tục dùng cú pháp: =MIN(A1;G1) và nhấn Enter.

Tương tự động nếu mà mình muốn thanh lọc rời khỏi số lớn số 1 trong những số kể từ A1 cho tới G1 thì tớ tiếp tục dùng cú pháp: = MAX(A1;G1) và nhấn Enter.

10. HÀM NETWORKDAYS (Tính số ngày thực hiện việc)

Nếu như bạn phải tính tổng thời hạn thao tác làm việc của một nhân viên cấp dưới này cơ nhập doanh nghiệp lớn thì tất cả chúng ta tiếp tục dùng cho tới hàm =NETWORKDAYS().

Một tuần tất cả chúng ta sẽ sở hữu được 5 ngày thao tác làm việc nên hàm này tiếp tục tự động trừ chuồn 2 ngày nghỉ ngơi trong một tuần. Ví dụ rõ ràng như sau:

=NETWORKDAYS(C4,D4) tiếp sau đó nhấn Enter nhằm triển khai tất cả chúng ta sẽ sở hữu được thành quả là 8872 ngày. Quý Khách hoàn toàn có thể test tính số ngày thao tác làm việc trong khoảng 1 mon giúp thấy được số lượng rõ ràng rộng lớn.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-3

11. HÀM NOW () – Hiển thị thời hạn và thì giờ ở thời khắc hiện tại tại

Sử dụng hàm =NOW() nhằm hiển thị thì giờ của khối hệ thống nhập tính. Ví dụ như sau:

Bạn chỉ việc nhập hàm =now() và nhấn Enter là tức thì ngay lập tức tiếp tục hiển thị ngày và giờ ở thời khắc thời điểm hiện tại như hình bên dưới.

Note: Có thể tiếp tục đột biến lỗi #### tuy nhiên chúng ta chỉ việc kéo dù tính rộng lớn bát ngát một chút ít là tiếp tục OK thôi.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-4

Tips: Tương tự động với hàm NOW, chúng ta cũng có thể dùng hàm =TODAY() nhằm hiển thị ngày, mon, năm thời điểm hiện tại (không sở hữu giờ)

Hoặc những chúng ta cũng có thể kết phù hợp với những hàm tháng ngày không giống như:

 • Day: Tách rời khỏi số ngày hiện tại tại
 • Month: Tách rời khỏi số mon hiện tại tại
 • Year: Tách rời khỏi thời gian hiện tại tại

12. HÀM CONCATENATE (Nối nội dung trong những dù tính)

Nếu như mình muốn phối hợp và gộp toàn bộ nội dung trong những dù tính cùng nhau nhập 1 dù độc nhất thì hoàn toàn có thể dùng hàm CONCATENATE.

Cú pháp: =CONCATENATE(Text1;Text2…)

Ví dụ như hình bên dưới mình thích ghép nội dung của 3 dù tính kể từ A3 cho tới C3 nhập trở thành 1 dù độc nhất thì tất cả chúng ta tiếp tục thực hiện như sau: =CONCATENATE(A3;B3;C3) tiếp sau đó nhấn Enter nhằm triển khai.

cac-ham-thuong-dung-trong-excel-5

Okey! tạm thời thế vẫn nhé chúng ta. Đây là những hàm Excel rất rất hoặc dùng mà bản thân nghĩ về chúng ta nên biết nhằm thao tác làm việc được hiệu suất cao rộng lớn. Còn một vài ba hàm cũng tương đối cần thiết và hoặc sử dụng nữa tuy nhiên cơ hội dùng thì khá dông dài nên bản thân tiếp tục chỉ dẫn mang lại chúng ta trong những nội dung bài viết không giống nhé.

13. Hàm vlookup

Sử dụng excel tuy nhiên ko biết phương pháp dùng hàm vlookup thì thiệt vượt lên không mong muốn. Các chúng ta cũng có thể dùng hàm Vlookup giản dị và đơn giản và dễ nắm bắt như sau:

Định nghĩa: Hàm VLOOKUP là hàm lần kiếm độ quý hiếm theo gót cột tất nhiên ĐK tham lam chiếu.

Cú pháp: =VLOOKUP (điều khiếu nại lần lần,vùng tài liệu cần thiết lần lần,số cột lần lần,loại lần kiếm 0/1)

Trong đó:

 • 0 – là loại lần kiếm chủ yếu xác
 • 1 – loại lần kiếm tương đối

Ví dụ:

ham-vlookup

Trong hình phía bên trên, là ví dụ giản dị và đơn giản nhất về.

Logic:

Khi nên biết điểm của một SV này cơ, tớ chỉ việc nhập thương hiệu của SV nhập dù A1, hàm vlookup tiếp tục tự động hóa lần điểm và trả thành quả bên trên dù B1.

Phân tích hàm:

 • A1: là ĐK lần kiếm – Tên sinh viên
 • A4:B7: là vùng lần kiếm – Danh sách điểm
 • 2: Là số trật tự của cột Điểm tính kể từ cột thứ nhất của vùng lần kiếm
 • 0: Là loại lần kiếm đúng mực 100%.

Ngoài rời khỏi, khi chúng ta vẫn lên một nấc cao hơn nữa hoàn toàn có thể dùng hàm Vlookup kết phù hợp với thật nhiều hàm excel khác: Left, Right, Mid, Match.

Thậm chí là sử dụng kết phù hợp với công thức mảng nhằm lần kiếm với khá nhiều ĐK. Tuy nhiên khi chúng ta lên đến level dùng công thức mảng rồi thì chúng ta nên trở thành cao thủ của việc dùng công thức excel phổ biến.

Một trong mỗi nội dung bài viết sở hữu lượng kỹ năng rộng lớn kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên về hàm này những chúng ta cũng có thể coi bên trên Webkynang

 • Xem thêm: Cách dùng hàm vlookup kể từ cơ phiên bản cho tới nâng cao

Note: Nếu như mình muốn tự động lần hiểu và xem thêm toàn bộ những hàm về Excel thì hoàn toàn có thể nhập trang chủ của chính nó nhằm hiểu nhé. Xem thêm tại đây !

Lời kết

Xem thêm: hình ảnh manchester united

Trên đấy là 13 hàm Excel cơ phiên bản nhất tuy nhiên bạn phải cầm được trước khi chúng ta hợp tác nhập học tập Excel. Và nếu mà chúng ta là dân kế toán tài chính thì còn rất cần phải học tập và cầm được rất nhiều hàm không chỉ có vậy cơ, tôi cũng ko biết quá nhiều về Excel nên bản thân tiếp tục dìm cứu vớt thêm thắt và chỉ dẫn mang lại chúng ta một cơ hội dễ nắm bắt nhất ????

Hi vọng nội dung bài viết tiếp tục hữu ích với chúng ta !

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com