chu de dien thoai de thuong

Ảnh chụp screen iPhone

The most popular themes and wallpapers ứng dụng for girls!!!

Sooooooo Cute! The most lovely and cutest theme backgrounds ever! Get a perfect match for your trang chính screen and lock screen! Grab this cool ứng dụng for FREE!

Bạn đang xem: chu de dien thoai de thuong

Features:
- Tons of high-definition original designed themes
- Daily new themes
- Designed trang chính screen & lock screen backgrounds in pairs!
- Various categories including Cartoons, Holidays, Couples, Girly, and many more
- Save and use as your device wallpapers
- Share and recommend your themes

How to tát use these theme backgrounds?
1. Browse for your loved theme backgrounds.
2. Tap the "Save" button from top bar (2nd button from left).
3. Choose "Save trang chủ Screen", "Save Lock Screen", or "Save Both" into "Photos" in your device.
4. Open "Photos" and select the background you want to tát use.
5. Tap the left corner button of bottom bar. (Tap on the screen again if the bottom bar is not showing.)
6. Choose "Use as Wallpaper" > "Set" > "Set Lock Screen", "Set trang chủ Screen" or "Set Both".

*** In iOS 8 or 7, why don't my themes look lượt thích the same to tát the original downloaded ones? ***
You may disable Parallax by turning on REDUCE MOTION in SETTING>GENERAL>ACCESSIBILITY, in order to tát keep your themes scaled to tát fit to tát the screen.

Có gì Mới

Phiên phiên bản 3.8

Fixed Compatibility issue on iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone Xr

Xếp hạng và Nhận xét

Ý kiến

Quảng cáo tủ không còn rồi ko cả ấn được quăng quật lăng xê đi

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà trở nên tân tiến, 伟巍 杜, ko hỗ trợ cụ thể về công thức đáp ứng quyền riêng biệt và xử trí tài liệu của tôi mang đến Apple. Để hiểu thêm vấn đề, hãy coi quyết sách quyền riêng biệt ở trong phòng trở nên tân tiến.

Xem thêm: find x3

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà trở nên tân tiến tiếp tục buộc cần hỗ trợ vấn đề cụ thể về quyền riêng biệt Lúc chúng ta gửi phiên bản update tiếp theo sau của phần mềm.

Thông Tin

Nhà cung cấp
伟巍 杜

Kích cỡ
101,7 MB

Danh mục
Lối Sống
Tương thích
iPhone
Yêu cầu iOS 8.0 trở lên trên.
iPod touch
Yêu cầu iOS 8.0 trở lên trên.
Máy Mac
Yêu cầu macOS 11.0 trở lên trên và máy Mac sở hữu chip Apple M1 trở lên trên.
Ngôn Ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Trung Giản thể

Tuổi
4+

Bản quyền
© Avivid Apps

Xem thêm: ký tự khoảng cách

Giá
Miễn phí
Mua In-App

  1. Unlock All 29.000đ

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Quý khách hàng Cũng Thích