cách xoay ảnh trong word

Excel mang đến Microsoft 365 Outlook mang đến Microsoft 365 PowerPoint mang đến Microsoft 365 Excel mang đến web PowerPoint mang đến web Excel 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Outlook 2016 PowerPoint 2016 Excel năm 2016 mang đến Mac PowerPoint năm 2016 for Mac Excel 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Excel Starter 2010 Xem tăng...Ẩn bớt

Bạn hoàn toàn có thể thay cho thay vị trí của vỏ hộp văn phiên bản (và văn phiên bản phía bên trong hộp), hình, Chữ nghệ thuật và thẩm mỹ hoặc hình ảnh bằng phương pháp xoay hoặc lật. 

Bạn đang xem: cách xoay ảnh trong word

Nếu chúng ta đang được thao tác nhập tin nhắn, hãy coi xoay hình ảnh nhập Outlook.

Các mệnh lệnh Xoay sẵn người sử dụng bên trên tab Định dạng của Công cụ Vẽ nằm trong dải băng thanh khí cụ. Chọn đối tượng người dùng bạn thích xoay, rồi nhấn vào dải băng.

Chọn một nhan đề bên dưới nhằm cởi và coi chỉ dẫn cụ thể.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Hãy bấm điểm tinh chỉnh xoay ở phía bên trên của đối tượng người dùng rồi kéo theo phía tuy nhiên bạn thích.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  • Để số lượng giới hạn góc xoay tăng 15 chừng, hãy nhấn và lưu giữ Shift trong những lúc kéo núm tinh chỉnh xoay.

  • Khi chúng ta xoay nhiều hình, từng hình tiếp tục xoay xung quanh điểm trung tâm của riêng rẽ hình bại liệt chứ không xoay theo đuổi group.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Bên bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu khách hàng đang được xoay ảnh), bên trên tab Định dạng, nhập group Sắp xếp, nhấn vào Xoay, rồi nhấn vào Xem tăng Tùy lựa chọn Xoay.

  Xem tăng Tùy lựa chọn Xoay bên trên thực đơn Xoay

 3. Trong ngăn hoặc vỏ hộp thoại cởi đi ra, nhập kích thước góc bạn thích xoay đối tượng người dùng nhập vỏ hộp Xoay. quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể dùng những mũi thương hiệu nhằm xoay đối tượng người dùng cho tới trúng địa điểm mong ước.

Nếu chúng ta ko thấy những tab Định dạng của Công cụ vẽ hoặc Công cụ ảnh, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn 1 vỏ hộp văn phiên bản, hình hoặc WordArt. cũng có thể chúng ta nên bấm lưu ban nhập đối tượng người dùng nhằm cởi tab Định dạng.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Bên bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu khách hàng đang được xoay ảnh), bên trên tab Định dạng, nhập group Sắp xếp, nhấn vào Xoay, sau đó:

  • Để xoay đối tượng người dùng 90 chừng lịch sự phía bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°.

  • Để xoay đối tượng người dùng 90 chừng lịch sự mặt mày trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

Nếu chúng ta ko thấy những tab Định dạng Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Ảnh, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn 1 vỏ hộp văn phiên bản, hình, WordArt hoặc hình ảnh. cũng có thể chúng ta nên bấm lưu ban nhập đối tượng người dùng nhằm cởi tab Định dạng.

Bạn hoàn toàn có thể tạo ra cảm giác hình ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng người dùng (đảo đối tượng) vì thế những khí cụ Lật.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Bên bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu khách hàng đang được xoay ảnh), bên trên tab Định dạng, nhập group Sắp xếp, nhấn vào Xoay, sau đó:

  • Để lộn ngược một đối tượng người dùng, hãy nhấn vào Lật Dọc.

  • Để tạo ra hình hình ảnh phản chiếu của đối tượng người dùng, hãy nhấn vào Lật Ngang.

Nếu chúng ta ko thấy những tab Định dạng Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Ảnh, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn 1 vỏ hộp văn phiên bản, hình, WordArt hoặc hình ảnh. cũng có thể chúng ta nên bấm lưu ban nhập đối tượng người dùng nhằm cởi tab Định dạng.

Khi chúng ta xoay đối tượng người dùng, toàn cỗ văn phiên bản nhập đối tượng người dùng này sẽ xoay theo đuổi. Tuy nhiên, khí cụ xoay sẽ không còn tự động hóa lật văn phiên bản nhập đối tượng người dùng đang được lật. Để hòn đảo ngược văn phiên bản cùng theo với đối tượng người dùng chứa chấp văn phiên bản bại liệt, chúng ta có thể triển khai như sau trong những Outlook, Excel và PowerPoint.

 1. Chọn rồi nhấp chuột nên nhập đối tượng người dùng bạn thích hòn đảo ngược, rồi nhấn vào Định dạng Hình.

 2. Trong ngăn Định dạng Hình, bên dưới Tùy lựa chọn Hình, hãy nhấn vào Hiệu ứng.

  Tab Hiệu ứng nhập ngăn Định dạng Hình

 3. Bên bên dưới Xoay 3-D, ở một trong những vỏ hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy nằm trong nhập cơ hội bạn thích xoay văn bản), nhập 180.

  Xoay X bên trên tab Hiệu ứng

  Lưu ý: 

  • Việc thay cho thay đổi khía cạnh xoay hoàn toàn có thể tiếp tục tác động cho tới màu sắc tô của đối tượng người dùng. quý khách hàng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh màu sắc tô nhập ngăn Định dạng hình bên trên tab Tô & đường Tab Tô & đường.

  • Khi chúng ta nhấn vào đối tượng người dùng nhằm sửa đổi văn phiên bản, văn phiên bản tiếp tục trong thời điểm tạm thời trả nguyên vẹn về kiểu dáng thuở đầu nhập khi chúng ta sửa đổi. Văn phiên bản tiếp tục lại hòn đảo ngược khi chúng ta hoàn thành xong sửa đổi văn phiên bản và bấm đi ra phía bên ngoài đối tượng người dùng.

Quan trọng:  Office 2010 không thể được hỗ trợ. Nâng cấp cho lên Microsoft 365 nhằm thao tác kể từ ngẫu nhiên vũ khí này và nối tiếp có được tương hỗ.

Nâng cấp cho ngay

Chọn một nhan đề bên dưới nhằm cởi và coi chỉ dẫn cụ thể.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Hãy bấm điểm tinh chỉnh xoay ở phía bên trên của đối tượng người dùng rồi kéo theo phía tuy nhiên bạn thích.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  Lưu ý: Để số lượng giới hạn góc xoay tăng 15 chừng, hãy nhấn và lưu giữ Shift trong những lúc kéo núm tinh chỉnh xoay.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Bên bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu khách hàng đang được xoay ảnh), bên trên tab Định dạng, nhập group Sắp xếp, nhấn vào Xoay, rồi nhấn vào Xem tăng Tùy lựa chọn Xoay.

  Xem tăng Tùy lựa chọn Xoay bên trên thực đơn Xoay

  Nếu chúng ta ko thấy tab Công cụ Ảnh, Công cụ Vẽ hoặc Định dạng, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn hình ảnh. cũng có thể chúng ta nên bấm lưu ban nhập hình ảnh nhằm cởi tab Định dạng.

 3. Trong ngăn hoặc vỏ hộp thoại cởi đi ra, nhập kích thước góc bạn thích xoay đối tượng người dùng nhập vỏ hộp Xoay. quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể dùng những mũi thương hiệu nhằm xoay đối tượng người dùng cho tới trúng địa điểm mong ước.

Bạn hoàn toàn có thể tạo ra cảm giác hình ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng người dùng (đảo đối tượng) vì thế những khí cụ Lật.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Bên bên dưới Công cụ Vẽ (hoặc Công cụ Ảnh nếu khách hàng đang được xoay ảnh), bên trên tab Định dạng, nhập group Sắp xếp, nhấn vào Xoay, rồi triển khai một trong những thao tác sau:

  • Để lộn ngược một đối tượng người dùng, hãy nhấn vào Lật Dọc.

  • Để tạo ra hình hình ảnh phản chiếu của đối tượng người dùng, hãy nhấn vào Lật Ngang.

Nếu chúng ta ko thấy những tab Định dạng Công cụ Vẽ hoặc Công cụ Ảnh, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn 1 vỏ hộp văn phiên bản, hình, WordArt hoặc hình ảnh. cũng có thể chúng ta nên bấm lưu ban nhập đối tượng người dùng nhằm cởi tab Định dạng.

Khi chúng ta xoay đối tượng người dùng, toàn cỗ văn phiên bản nhập đối tượng người dùng này sẽ xoay theo đuổi. Tuy nhiên, khí cụ xoay sẽ không còn tự động hóa lật văn phiên bản nhập đối tượng người dùng đang được lật. Để hòn đảo ngược văn phiên bản cùng theo với đối tượng người dùng chứa chấp văn phiên bản bại liệt, chúng ta có thể triển khai như sau trong những Outlook, Excel và PowerPoint.

 1. Chọn rồi nhấp chuột nên nhập đối tượng người dùng bạn thích hòn đảo ngược, rồi nhấn vào Định dạng Hình.

 2. Trong vỏ hộp thoại Định dạng Hình, nhấn vào Xoay 3-D ở phía trái.

  Xoay 3-D nhập vỏ hộp thoại Định dạng Hình

  Xem thêm: trường nguyệt tẫn minh tập 29 thuyết minh

 3. Ở một trong những vỏ hộp Xoay (X, Y hoặc Z, tùy nằm trong nhập cơ hội bạn thích xoay văn bản), nhập 180.

  Lưu ý: 

  • Việc thay cho thay đổi khía cạnh xoay hoàn toàn có thể tiếp tục tác động cho tới màu sắc tô của đối tượng người dùng. quý khách hàng hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh màu sắc tô nhập vỏ hộp thoại Định dạng Hình bên trên tab .

  • Khi chúng ta nhấn vào đối tượng người dùng nhằm sửa đổi văn phiên bản, văn phiên bản tiếp tục trong thời điểm tạm thời trả nguyên vẹn về kiểu dáng thuở đầu nhập khi chúng ta sửa đổi. Văn phiên bản tiếp tục lại hòn đảo ngược khi chúng ta bấm đi ra phía bên ngoài đối tượng người dùng.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Hãy bấm điểm tinh chỉnh xoay ở phía bên trên của đối tượng người dùng rồi kéo theo phía tuy nhiên bạn thích.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

  • Để lưu giữ góc xoay 15 chừng, hãy nhấn và lưu giữ Shift trong những lúc kéo núm tinh chỉnh xoay.

  • Khi chúng ta xoay nhiều hình, từng hình tiếp tục xoay xung quanh điểm trung tâm của riêng rẽ hình bại liệt chứ không xoay theo đuổi group.

  • Ngoài đi ra, chúng ta có thể lựa chọn đối tượng người dùng, nhấn và lưu giữ Option, rồi nhấn phím mũi thương hiệu ngược hoặc là phải nhằm xoay.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Trên tab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng hình ảnh, nhập group Sắp xếp, bấm vào Xoay.

  Nút Xoay bên trên tab Định dạng

  • Nếu chúng ta ko thấy các tab Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng hình ảnh, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn 1 vỏ hộp văn phiên bản, hình, WordArt hoặc hình ảnh.

  • Nút Xoay có thể bị ẩn nếu như size screen của người sử dụng bị hạn chế. Nếu chúng ta ko thấy nút Xoay, hãy bấm nhập Sắp xếp giúp thấy những nút ẩn nhập group Sắp xếp.

   Nút Xoay bên trên thực đơn Sắp xếp Nút Xoay bên trên thực đơn Sắp xếp

 3. Bấm nhập Xem tăng tùy lựa chọn xoay.

  Menu Xoay Hình nhập Office mang đến Mac
 4. Trong vỏ hộp thoại hoặc ngăn cởi đi ra, nhập kích thước góc bạn thích xoay đối tượng người dùng nhập vỏ hộp Xoay. quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể dùng những mũi thương hiệu nhằm xoay đối tượng người dùng cho tới trúng địa điểm mong ước.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Trên tab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng hình ảnh, nhập group Sắp xếp, bấm vào Xoay.

  Nút Xoay bên trên tab Định dạng

  • Nếu chúng ta ko thấy các tab Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng hình ảnh, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn 1 vỏ hộp văn phiên bản, hình, WordArt hoặc hình ảnh.

  • Nút Xoay có thể bị ẩn nếu như size screen của người sử dụng bị hạn chế. Nếu chúng ta ko thấy nút Xoay, hãy bấm nhập Sắp xếp giúp thấy những nút ẩn nhập group Sắp xếp.

   Nút Xoay bên trên thực đơn Sắp xếp Nút Xoay bên trên thực đơn Sắp xếp

 3. Để xoay đối tượng người dùng 90 chừng lịch sự phía bên phải, hãy bấm Xoay Phải 90°hoặc xoay đối tượng người dùng 90 chừng lịch sự phía trái, hãy bấm Xoay Trái 90°.

  Menu Xoay Hình nhập Office mang đến Mac

Bạn hoàn toàn có thể tạo ra cảm giác hình ảnh phản chiếu hoặc lật đối tượng người dùng (đảo đối tượng) vì thế những khí cụ Lật.

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Trên tab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng hình ảnh, nhập group Sắp xếp, bấm vào Xoay.

  Nút Xoay bên trên tab Định dạng

  • Nếu chúng ta ko thấy các tab Định dạng Hình dạng hoặc Định dạng hình ảnh, hãy đáp ứng chúng ta đang được lựa chọn 1 vỏ hộp văn phiên bản, hình, WordArt hoặc hình ảnh.

  • Nút Xoay có thể bị ẩn nếu như size screen của người sử dụng bị hạn chế. Nếu chúng ta ko thấy nút Xoay, hãy bấm nhập Sắp xếp giúp thấy những nút ẩn nhập group Sắp xếp.

   Nút Xoay bên trên thực đơn Sắp xếp Nút Xoay bên trên thực đơn Sắp xếp

 3. Thực hiện nay một trong mỗi thao tác sau:

  • Để lộn ngược một đối tượng người dùng, hãy nhấn vào Lật Dọc.

  • Để tạo ra hình hình ảnh phản chiếu của đối tượng người dùng, hãy nhấn vào Lật Ngang.

   Menu Xoay Hình nhập Office mang đến Mac

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích dịch chuyển.

 2. Kéo đối tượng người dùng cho tới điểm bạn thích.

  • Để dịch chuyển nhiều đối tượng người dùng, nhấn lưu giữ Shift khi chúng ta lựa chọn những đối tượng người dùng.

  • Để dịch chuyển đối tượng người dùng lên hoặc xuống hoặc lịch sự mặt mày theo đuổi gia số nhỏ, hãy nhấn vào đối tượng người dùng, nhấn lưu giữ Command, rồi nhấn phím mũi thương hiệu. Lưu ý rằng nhập Word, chúng ta chỉ hoàn toàn có thể người sử dụng khí cụ này nhằm dịch chuyển lên hoặc xuống.

  • Để buộc ràng một đối tượng người dùng sao mang đến đối tượng người dùng chỉ dịch chuyển theo hướng ngang hoặc chiều dọc củ, hãy nhấn lưu giữ Shift khi chúng ta kéo đối tượng người dùng.

Khi chúng ta group những đối tượng người dùng, các bạn sẽ phối hợp những đối tượng người dùng cùng nhau nhằm chúng ta có thể định hình, dịch chuyển hoặc sao chép bọn chúng bên dưới dạng một group.

 1. Nhấn lưu giữ Shift, nhấn vào những đối tượng người dùng tuy nhiên bạn thích group lại cùng nhau, rồi tùy từng loại đối tượng người dùng chúng ta đang được bấm, bấm vàotab Định dạng Hình dạng hoặc tab Định dạng hình ảnh.

 2. Bấm nhập biểu tượng Nhóm, rồi bấm vào Nhóm.

  Nhóm đối tượng

Mẹo: Nếu Nhóm xuất hiện nay lù mù hoặc ko khả dụng thông thường là vì chúng ta ko lựa chọn nhị hoặc nhiều đối tượng người dùng, thì những đối tượng người dùng hoàn toàn có thể được group lại cùng nhau.

Xem thêm

Chèn hình ảnh nhập Office for Mac

Cắt xén ảnh

Xoay bất kể góc nào

 1. Bấm nhập đối tượng người dùng bạn thích xoay.

 2. Hãy bấm điểm tinh chỉnh xoay ở phía bên trên của đối tượng người dùng rồi kéo theo phía tuy nhiên bạn thích.

  Hình dạng với núm điều khiển xoay

Đảo ngược văn bản

Xem nội dung bài viết Đảo ngược hoặc phản chiếu văn phiên bản.

Xoay bảng hoặc Đồ họa SmartArt

Sao chép bảng hoặc Đồ họa SmartArt, dán bên dưới dạng hình ảnh, rồi xoay hình ảnh bại liệt.

Xem thêm

Ngắt loại văn phiên bản xung quanh hình tròn trụ hoặc hình khác

Cắt xén ảnh

Xem thêm: truyện tranh ngôn tình hay nhất

Tạo group hoặc diệt group mang đến hình, hình ảnh hoặc những đối tượng người dùng khác

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám phá huỷ những quyền lợi của gói ĐK, liếc qua những khóa đào tạo và huấn luyện, thăm dò hiểu cơ hội bảo mật thông tin vũ khí của người sử dụng và chưa dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa đặt và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên với kỹ năng và kiến thức đa dạng.

Tác giả

Bình luận