cách viết giấy cam kết

ĐẢNG BỘ …..

CHI BỘ TRƯỜNG …..

Bạn đang xem: cách viết giấy cam kết

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ….mon …. năm……

BẢN CAM KẾT

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM đôi mươi...

________

Họ và tên: ...................

Sinh ngày: ……..............

Đơn vị công tác: ………...........

Chức vụ đảng: Đảng viên

Chức vụ tổ chức chính quyền, đoàn thể: ……

Sinh hoạt bên trên chi bộ: ………......

Sau Khi nghiên cứu và phân tích, tiếp thu kiến thức những quyết nghị, quy toan của Đảng, tôi khẳng định trang nghiêm tiến hành Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII “về tăng nhanh xây cất, chỉnh đốn Đảng; ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống; những biểu lộ “tự biểu diễn biến”, “tự gửi hóa” vô nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Sở Chính trị “về tăng cường tiếp thu kiến thức và tuân theo tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh”; Quy toan số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Tắc thư “về trách móc nhiệm nêu gương của cán cỗ, đảng viên, nhất là cán cỗ hướng dẫn chủ yếu những cấp” và Chuyên đề năm………, ví dụ như sau:

1- Về tư tưởng chủ yếu trị

Bản thân thuộc đem lập ngôi trường tư tưởng chủ yếu trị vững vàng vàng. Luôn trung thành với chủ với công ty nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Xì Gòn và đàng lối thay đổi của Đảng; không tồn tại biểu lộ suy thoái và phá sản về tư tưởng chủ yếu trị, “tự biểu diễn biến”, “tự gửi hóa”. Chấp hành nghiêm khắc từng công ty trương, quyết sách của Đảng, pháp lý trong phòng nước và chấp hành nghiêm khắc quy toan của ngành; ko xấp xỉ trước những trở ngại, luôn luôn nhận và triển khai xong chất lượng tốt trách nhiệm được uỷ thác.

2- Về phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sống

Bản thân thuộc đem lối sinh sống trong sáng, trong mát, giản dị, hạnh phúc, hòa đồng với người cùng cơ quan, bố mẹ, học viên. Luôn lưu giữ gìn phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, lối sinh sống. Bản thân thuộc ko vướng vô những tệ nàn xã hội. Trong công tác làm việc luôn luôn kiểu mẫu, tiến hành chất lượng tốt trách nhiệm cung cấp bên trên uỷ thác, khuyến khích người cùng cơ quan vô tổ chấp hành chất lượng tốt nội quy, luôn luôn thay đổi cách thức nhằm nâng lên quality dạy dỗ học tập. Bản thân thuộc đem ý thức tự động phê và phê bình. Chấp hành nghiêm khắc những điều đảng viên ko được làm; không tồn tại biểu lộ suy thoái và phá sản về đạo đức nghề nghiệp lối sinh sống.

3- Về tiến hành chức vụ, trách nhiệm được giao

Làm chất lượng tốt tầm quan trọng của một nghề giáo công ty nhiệm và nghề giáo đứng lớp. Quan tâm, trợ giúp đến nơi những học viên yếu ớt, học viên đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại. Bản thân thuộc luôn luôn đem ý thức tự động học tập, tự động trau dồi, nâng lên trình độ chuyên môn trình độ nhiệm vụ nhằm đáp ứng chất lượng tốt công tác làm việc giảng dạy dỗ. Luôn lần tòi, thay đổi cách thức dạy dỗ học tập nhằm đẩy mạnh năng lượng học viên. Dự giờ người cùng cơ quan nhằm học hỏi và chia sẻ tăng kinh nghiệm tay nghề. Bản thân thuộc luôn luôn tiến hành nghiêm khắc giờ giấc thao tác làm việc, ko chuồn trễ về sớm, tác phong luôn luôn nhanh chóng nhẹn, linh động. Tuyên truyền, chuyển động người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình và dân chúng tiến hành đàng lối, ý kiến, công ty trương, quyết nghị của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước

4- Về tổ chức triển khai kỷ luật

Xem thêm: faceid khẩu trang

Tham gia sinh hoạt Đảng và đóng góp Đảng phí chính quy toan, tiến hành chất lượng tốt cách thức triệu tập dân công ty. Luôn chấp hành chất lượng tốt sự cắt cử, điều động của Ban giám hiệu, của cung cấp trên; tự động giác chấp hành những quyết nghị, quy toan của Đảng, pháp lý Nhà nước, quy định, quy toan, nội quy của phòng ban, đơn vị chức năng và điểm trú ngụ.

5- Về xử lý, thay thế sửa chữa những giới hạn, lỗi thời hạn qua loa và qua loa kiểm điểm, Reviews quality cán cỗ, đảng viên thời điểm cuối năm 202.. (nếu có)

Sẽ nghiêm khắc xung khắc thay thế sửa chữa những giới hạn, lỗi của bạn dạng thân thuộc vô thời hạn qua loa. Tiếp tục rời khỏi mức độ tu chăm sóc, tập luyện, tiếp thu kiến thức nhằm nâng lên trình độ chuyên môn trình độ nhiệm vụ, triển khai xong tôt chức vụ, trách nhiệm được uỷ thác.

6- Về plan hành vi tiến hành Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Sở Chính trị “về tiếp thu kiến thức, quán triệt, tuyên truyền, lên kế hoạch tiến hành Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại XII của Đảng” và điểm sáng của địa hạt, đơn vị chức năng phụ trách móc nhằm xây cất plan hành vi của cá thể cho tới phù hợp).

.............................

.............................

................................

7- Nội dung ĐK tiến hành vô năm 2022

a) Về tăng nhanh khối đại câu kết toàn dân tộc

..............................

.............................

..............................

b) Về xây cất Đảng và khối hệ thống chủ yếu trị trong sáng, vững vàng mạnh theo đuổi tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong thái Hồ Chí Minh

...............................

...............................

...............................

Bản khẳng định này bên cạnh đó là nội dung plan hành vi của bạn dạng thân thuộc nhằm tu chăm sóc, tập luyện, phấn đấu và là địa thế căn cứ nhằm kiểm điểm, Reviews xếp loại cán cỗ, đảng viên vô thời điểm cuối năm.

Xem thêm: tải ảnh anime nam

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT