Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Các hoạt động tư vấn dịch vụ tiêu biểu

Các hoạt động tư vấn dịch vụ tiêu biểu

Viện đã chủ trì các hoạt động tư vấn, dịch vụ sau:

 • Xây dựng tài liệu và tập huấn cho Hiệu trưởng trường THCS, CBQLGD THCS của 17 tỉnh khó khăn nhất (Dự án GDTHCS vùng khó khăn nhất; thời gian: 03 năm: 2009-2011)
 • Biên soạn chương trình và tài liệu tập huấn thí điểm bồi dưỡng năng lực lãnh đạo trường học cho Hiệu trưởng trường phổ thông. Chương trình liên kết Việt Nam – Singapore, 2007 - 2008
 • Khảo sát và Đánh giá cuối kỳ Dự án Giáo dục THCS II ( Dự án GD THCS II, thời gian: 2012)
 • Quy hoạch phát triển hệ thống GD&ĐT Mê Linh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Phòng GD&ĐT mê Linh, 2011)
 • Nghiên cứu thực trạng và khảo sát thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành và nhu cầu đào tạo nghề (2009, Trường Trung cấp Kinh tế du lịch Hoa Sữa, Hà Nội )
 • Quy hoạch phát triển hệ thống GD&ĐT thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 9Sowr GD&ĐT hà Nội, 2009-2011).
 • Khảo sát thực trạng trẻ khó khăn đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (do Tổ chức Cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển tài trợ), 2005-2006

Viện đã tham gia các hoạt động tư vấn, dịch vụ sau:

 • Xây dựng và phát triển chương trình bồi dưỡng CBQLGD (Bộ GD&ĐT,2010-2012)
 • Nghiên cứu xây dựng chuẩn tổ chức quản lý trường THCS (Dự án giáo dục THCS II, 2008)
 • Tư vấn cho Dự án phát triển GD THCS II về xây dựng chuẩn tổ chức quản lý trường THCS, 2006, 2007
 • Tư vấn cho Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (PEDC) về xây dựng tài liệu tập huấn và sổ tay lập kế hoạch trường tiểu học để đạt MCLTT, triển khai tập huấn cấp tỉnh, 2006-2007
 • Xây dựng chương trình tài liệu tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính cho các cơ sở GD-ĐT, 2003
 • Xây dựng chương trình tài liệu tập huấn quản lý và tác nghiệp ngành GD&DT (dành cho cán bộ của Bộ GD&ĐT), 2005
 • Xây dựng chương trình tài liệu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý các trường đại học, cao đẳng, 2006
 • Biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng về quản lí công tác đánh giá chất lượng giáo dục cho cán bộ quản lí giáo dục, Học viện Quản lí và Giáo dục, 2007

Địa chỉ: Tầng 2 nhà B1 - Học viện Quản lý giáo dục - 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: +84 - 4 - 6640 343;
Fax: +84 - 4 - 6649905
Website: www.qlgdviet.edu.vn

Các nội dung khác