Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đi nghiên cứu thực tế tại Thanh Hóa

Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đi nghiên cứu thực tế tại Thanh Hóa

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế địa phương được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2018; Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đã tổ chức đi tìm hiểu thực tế tại Thanh Hóa nhằm giúp cán bộ, giảng viên bổ trợ những kiến thức thực tế về công tác Quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Đoàn cán bộ, giảng viên của Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục do TS. Ngô Thị Thùy Dương, Phó Viện trưởng phụ trách làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa; trường THPT Lương Đắc Bằng, trường THCS Hoằng Thịnh, THCS Hoằng Thanh, trường tiểu học Hoằng Thanh và trường tiểu học Hoằng Thanh huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đã nghe bà Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa và một số đại biểu các trường tiểu học, THCS, THPT báo cáo về công tác quản trị nhà trường và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trước bối cảnh đổi mới giáo dục.

Tại buổi làm việc với Trường THPT Lương Đắc Bằng, đoàn đã được ông Nguyễn Hữu Kỳ - Hiệu trưởng và các cán bộ, giáo viên của nhà trường giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển, những thành tích nổi bật mà Trường THPT Lương Đắc Bằng đã đạt được trong năm học vừa qua và đặc điểm tình hình nhà trường, công tác quản trị trong việc đổi mới giáo dục.

Đến thăm tiểu học Hoằng Thanh, đoàn cán bộ Viện có cơ hội được trao đổi với các thầy cô giáo tiểu học về những vấn đề mang tính thực tiễn, những khó khăn của cấp tiểu học về đội ngũ, CSVC và đặc biệt là việc triển khai các phương pháp dạy học mới như bàn tay nặn bột, khăn trải bàn...

Tại trường THCS Hoằng Thanh, lãnh đạo nhà trường và các tổ trưởng tổ chuyên môn báo cáo, trao đổi với Viện về công tác giảng dạy trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Các thầy cô trường THCS chỉ ra những khó khăn về sự giảm tiết học nếu theo CT PT mới, sẽ dẫn đến những vấn đề dôi dư giáo viên và bố trí công việc; vấn đề dạy tích hợp liên môn còn khó khăn khi số GV có thể dạy học liên môn rất ít, cần phải đào tạo lại đội ngũ và cần có lộ trình, kế hoạch cụ thể; vấn đề hoạt động trải nghiệm trong thực tế triển khai còn khó khăn về kinh phí và GV giảng dạy hoạt động trải nghiệm còn hạn chế.

Ngoài ra, thông qua các buổi làm việc, một số kiến nghị và giải pháp được đưa ra như: công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cần được quan tâm; cần thực hiện tốt cơ chế, chính sách, thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền; cần tổ chức nhiều hội thảo tập huấn, phân công cho các GV cốt cán để dạy mẫu; tổ chức một số hội thi về dạy học tích hợp, dạy học trải nghiệm; tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục, có cơ chế về tài chính để nhà trường hoạt động được theo nội dung của CT GDPT ... cũng được hai bên phân tích, trao đổi và thảo luận sôi nổi trong buổi làm việc.

Qua chuyến thực tế cơ sở, các cán bộ, giảng viên Viện Nghiên cứu đã có cơ hội thu nhận được nhiều thông tin hữu ích, góp phần đổi mới công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hiện nay.

 

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi thực tế của Viện Nghiên cứu:

 

Viện Nghiên cứu làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa và đại diện các trường trong 3 cấp học

 

Đồng chí N.T.T.Dương phát biểu mục đích và chủ đề làm việc trong chuyến nghiên cứu thực tế của Viện tại địa phương

Đồng chí N.T.Nguyệt báo cáovềt hực trạng giáo dục và công tác quản trị  trong bối cảnh đổi mới CTGDPTtại huyện Hoằng Hóa

 

 

 

PGS. TS Trần Ngọc Giao góp ý với lãnh đạo và giáo viên trường Tiểu học Hoằng Thanh về đổi mới chương trình giáo dục với cấp tiểu học

 

 

 

TS. Phạm Ngọc Trúc tra đổi về vấn đề đổi mới giáo dục và tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục

 

Viện Nghiên cứu làm việc với trường THCS Hoằng Thanh

 

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với đại diện Lãnh đạo trường THPT Lương Đắc Bằng

 

 Bảo Nguyên tổng hợp