Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Viện Nghiên cứu Khoa học quản lý giáo dục đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh

Viện Nghiên cứu Khoa học quản lý giáo dục đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế địa phương được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2019; Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đã tổ chức đi tìm hiểu thực tế tại Quảng Ninh nhằm giúp cán bộ, giảng viên bổ trợ những kiến thức thực tế về công tác Quản trị trung tâm giáo dục thường xuyên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

 

Đoàn cán bộ, giảng viên của Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục do TS. Ngô Thị Thùy Dương, Viện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn đã nghe bà Nguyễn Thị Tiến Lộc - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh và một số đại biểu của các Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo về công tác quản trị trung tâm hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trước bối cảnh đổi mới giáo dục.

Tại buổi làm việc, đoàn đã được ông Trương Đức Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh báo cáo về thực trạng, thuận lợi và khó khăn và đề xuất giải pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phương thức quản trị Trung tâm giáo dục thường xuyên trước bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

            Lắng nghe ý kiến từ phía Trung tâm, một số chuyên gia của Viện Nghiên cứu đưa ra quan điểm:

 PGS. TS. Trần Ngọc Giao đã đóng góp ý kiến về vấn đề tự chủ đại học, quản trị nhà trường có ý nghĩa hơn khi các trường học, trung tâm giáo dục được tự chủ theo đề án tự chủ đại học. Bên cạnh đó, cần phương pháp dạy học hiệu quả nhất, lấy thế giới thực làm trung tâm, phải gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn; gắn chặt chẽ với thực tiễn.

            TS. Phạm Ngọc Trúc đưa ra quan điểm về vấn đề liên kết đào tạo đại học: Mục tiêu của liên kết đào tạo đại học từng bước tăng thu nhập; Tận dụng cơ sở, vật chất và đội ngũ; từng bước mở ngành đào tạo tại chỗ. Hiện nay, nhu cầu học đại học ngày càng giảm dần nhưng nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm cần khắc phục tình trạng mất cân đối giữa giáo dục đại học và dạy nghề và nâng cao chất lượng dạy nghề, nhằm đổi mới cơ chế giáo dục và phát triển đọi ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

            TS. Trình Thanh Hà trao đổi ý kiến về vấn đề quản trị trung tâm trong bối cảnh đổi mới giáo dục cần trang bị cho người học năng lực cốt lõi như sách giáo khoa phổ thông, tính nhân văn, tính tư duy và quan hệ xã hội trong bối cảnh phát triển, từ năng lực cốt lõi và xác định nội dung như: (i) Tích hợp cao lớp dưới, phân hóa lớp trên; (ii) giai đoạn định hướng nghề nghiệp (học tập suốt đời), giáo dục học tập cộng đồng (xã hội học tập).

    Thông qua buổi làm việc, các ý kiến phát biểu cũng nêu rõ các vấn đề lý luận về Trung tâm Giáo dục thường xuyên, gắn liền với thực tiễn. Trên cơ sở đó, đề xuất các phương hướng quản trị Trung tâm giáo dục thường xuyên một cách hiệu quả hơn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

    Qua chuyến thực tế cơ sở, các cán bộ, giảng viên Viện Nghiên cứu đã có cơ hội thu nhận được nhiều thông tin hữu ích, góp phần đổi mới công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học hiện nay. Bên cạnh đó, đã tạo ra được mối quan hệ tốt đẹp giữa Viện Nghiên cứu Khoa học quản lý nói riêng và Học viện Quản lý giáo dục nói chung với Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi thực tế của Viện Nghiên cứu:

Viện trưởng VNCKHQLGD N.T.T.Dương phát biểu mục đích và chủ đề làm việc trong chuyến nghiên cứu thực tế của Viện tại địa phương

Bà Nguyễn Thị Tiến Lộc - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm  HN&GDTX  tỉnh Quảng Ninh báo cáo về thực trạng và công tác quản trị Trung tâm trong bối cảnh đổi mới giáo dục

TS. Trình Thanh Hà - Phó viện trưởng VNCKHQLGD phát biểu tại buổi làm việc

PGS.TS. Trần Ngọc Giao - chuyên gia cao cấp VNCKHQLGD trao đổi với TTGDTX tỉnh QN về công tác quản trị 

Ông Trương Đức Cường - Phó Giám đốc Trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ninh báo cáo về thực trạng, thuận lợi và khó khăn trong công tác quản trị của trung tâm

TS. Phạm Ngọc Trúc - chuyên gia cao cấp VNCKHQLGD trao đổi về vấn đề liên kết đào tạo đại học

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với Trung tâm HN&GDTX tỉnh Quảng Ni