Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Tin tức

Tin tức - Sự kiện

 • Viện Nghiên cứu Khoa học quản lý giáo dục đi nghiên cứu thực tế tại Quảng Ninh

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế địa phương được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2019; Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đã tổ chức đi tìm hiểu thực tế tại Quảng Ninh nhằm giúp cán bộ, giảng viên bổ trợ những kiến thức thực tế về công tác Quản trị trung tâm giáo dục thường xuyên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.

  Xem thêm
 • Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Viện NCKHQLGD

  Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán của Học viện Quản lý giáo dục, ngày 24/04/2019, Học viện tổ chức Lễ công bố Quyết định Bổ nhiệm viên chức quản lý. Trong đó có quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện NCKHQLGD cho TS. Ngô Thị Thùy Dương và Phó Viện trưởng Viện NCKHQLGD cho TS. Trình Thanh Hà  

  Xem thêm
 • Học viện Quản lý giáo dục làm việc với chuyên gia Bỉ về tổng kết Dự án FCB

    Ngày 25/3/2019, Lãnh đạo Học viện Quản lý giáo dục đã có buổi làm việc với các Chuyên gia của Dự án Hỗ trợ xây dựng năng lực (FCB) để tổng kết lại các hoạt động sau 01 năm thực hiện Dự án tại Học viện. Viện NCKHQLGD là đơn vị đầu mối điều phối dự án cũng như chuẩn bị cho buổi làm việc tổng kết này.  

  Xem thêm
 • Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đi nghiên cứu thực tế tại Thanh Hóa

  Thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế địa phương được Lãnh đạo Học viện phê duyệt, ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2018; Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục đã tổ chức đi tìm hiểu thực tế tại Thanh Hóa nhằm giúp cán bộ, giảng viên bổ trợ những kiến thức thực tế về công tác Quản trị trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

  Xem thêm
 • Tập huấn nâng cao năng lực Quản trị Chất lượng Giáo dục trường đại học

  Tháng 09/2018, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức khóa Tập huấn Nâng cao năng lực Quản trị Chất lượng giáo dục trường đại học cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Học viện, được tài trợ bởi dự án FCB, Enabel - Bỉ. Khóa tập huấn đã đọng lại trong học viên - cán bộ quản lý Học viện - những ấn tượng tốt đẹp. Viện NCKHQLGD chính là đơn vị đầu tổ tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ dự án FCB.

  Xem thêm