Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Báo cáo chuyên đề

Báo cáo chuyên đề

 • Đầu tư cho giáo dục tiểu học: Quan niệm và giải pháp

    1. Giáo dục tiểu học: Cái móng của ngôi nhà văn hoá dân tộc a) Giáo dục ngày nay được gọi là ngôi nhà văn hoá của dân tộc. Người ta không nhìn thấy giáo dục một cách cụ thể, nhưng có thể cảm nhận được nó trong từng tế bào của cuộc sống. Giáo dục không bị chia cắt bởi thời gian, không bị pha loãng trong không gian

  Xem thêm
 • Đổi mới tư duy khoa học

            Khi ta đề cập đến hoạt động trí tuệ thì nội dung cần bàn là làm thế nào để hoạt động đó có kết quả cao hơn trước, có hiệu quả tốt đẹp hơn trước, làm cho hoạt động trí tuệ không bị kìm hãm, ràng buộc bởi nhũng quy chế, những chế độ khiến hoạt động bị trì trệ, thụ động, thiếu sáng tạo, thiếu cơ chế tháo gỡ những khó khăn mà hoạt động đó không vượt ra được. GS.TS Phạm Tất Dong  

  Xem thêm
 • Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

  Trong những năm qua, Viện đã tập trung nghiên cứu mang tính ứng dụng lý luận vào thực tiễn về phát triển năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Những năm gần đây, các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của Viện  được thể hiện qua những chương trình nghiên cứu cụ thể như sau:

  Xem thêm
 • Đổi mới tư duy giáo dục

  Đổi mới tư duy giáo dục trước hết là phải nhìn lại mục tiêu giáo dục, tiến hành nghiên cứu để xây dựng những khái niệm mới, những quan điểm mới, những lý luận mới về mục tiêu giáo dục. Trong hệ thống nghiên cứu khoa học giáo dục, mà hướng đi của các công trình nghiên cứu lệch lạc, bất cập với thực tiễn giáo dục, mơ màng trước đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng thì không có cách nào thực hiện được sự đổi mới tư duy giáo dục.  

  Xem thêm
 • Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo minh triết "Dĩ bất biến - ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 31/5/1946, Bác Hồ cùng đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do đ/c Phạm Văn Đồng lên đường đi Pháp. Bác đi với tư cách là thượng khách của Chính phủ Pháp, Còn đoàn đại biểu Chính phủ đi đàm phán về việc thực hiện Hiệp định sơ bộ Việt - Pháp ký ngày 6/3/1946.

  Xem thêm