Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Vai trò quản lý nhà nước về giáo dục với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – Thực trạng và giải pháp

Vai trò quản lý nhà nước về giáo dục với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng – Thực trạng và giải pháp

Đã từ lâu nay, việc quản lý nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng (kể cả các trường trung cấp chuyên nghiệp) đều chủ yếu do các bộ/ngành trung ương trực tiếp quản lý.

Vai trò quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn của từng địa phương còn mờ nhạt. Trừ một số thành phố lớn có nhiều trường chuyên nghiệp đã có một số chuyển biến tự thân bước đầu trong quản lý.

Ngày 24/12/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2010/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. Ngày 19/10/2011 liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV và sắp đến Quốc hội sẽ thông qua Luật Giáo dục đại học là những cơ sở pháp lý quan trọng, giúp các địa phương trong công tác quản lý này.

Bài viết nhằm làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước về giáo dục đối với các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xem nội dung đầy đủ trong tài liệu đính kèm.

Tệp đính kèm:
Download this file (VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP TRÊN ~.doc)Nội dung chi tiết[ ]98 Kb

Các nội dung khác