Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Xây dựng mô hình quản lý trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.

Hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Xây dựng mô hình quản lý trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2014, ngày 5/11/2014, Viện Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục tổ chức hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Xây dựng mô hình quản lý trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”. 

DSC 3372

 Các đại biểu dự Hội thảo

 Các báo cáo tham luận tại Hội thảo đã đề cập đến những vấn đề về tái cơ cấu giáo dục phổ thông, kiến tạo mô hình trường học mới và mô hình quản lý nhà trường theo các lĩnh vực để đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
            Tham dự Hội thảo gồm các đại biểu là thành viên ban chuyên gia, cộng tác viên, cán bộ, giảng viên của Học viện Quản lý giáo dục,  các cơ quan quản lý giáo dục, trường học, Viện nghiên cứu  và cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục.

Một số hình ảnh trong Hội thảo:

201411pgdhoan

 TS. Trần Hữu Hoan, Phó giám đốc Học viện Quản lý giáo dục phát biểu tại Hội thảo

IMG 0685

Toàn cảnh Hội thảo

IMG 0697

PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện báo cáo tham luận với chủ đề “Kiến tạo mô hình nhà trường thực hiện giáo dục "Đạo đức - pháp luật - lối sống/ nếp sống" cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay”

IMG 0706

TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục hà nội báo cáo tham luận với chủ đề:
Vận dụng quy luật tích cực của cơ chế thị trường và mục tiêu chất lượng là cơ sở của mô hình quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo hiện nay

IMG 0711

TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến , thành viên ban chuyên gia báo cáo tham luận  với chủ đề: Tái cơ cấu giáo dục phổ thông và đổi mới nhà trường phổ thông sau năm 2015

 IMG 0733

 PGS.TS. Đặng Bá lãm, thành viên ban chuyên gia phát biểu tại Hội thảo

IMG 0716

TS. Nguyễn Thị Mai Phương, trưởng ban nghiên cứu Quản lý và Kinh tế học giáo dục của Viện báo cáo tham luận tại Hội thảo với chủ đề: Vai trò của hội đồng giám sát cộng đồng trong quản lý trường học

IMG 0724

GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc, TS. Trần Hữu Hoan và một số thành viên Ban tổ chức Hội thảo


DANH MỤC CÁC BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI THẢO
I. KIẾN TẠO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI
1.     PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, Kiến tạo mô hình nhà trường thực hiện giáo dục "Đạo đức - pháp luật - lối sống/ nếp sống" cho thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay
2.     TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Tái cơ cấu giáo dục phổ thông và đổi mới nhà trường phổ thông sau năm 2015
3.     PGS.TS. Nguyễn Phúc Châu, Bàn về tái cơ cấu để có mô  hình trường học đáp ứng các yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
4.     NGƯT. TS. Nguyễn Tùng Lâm, Vận dụng quy luật tích cực của cơ chế thị trường và mục tiêu chất lượng là cơ sở của mô hình quản lý các cơ sở giáo dục đào tạo hiện nay
5.     Đặng Tự Ân, Mô hình trường học mới tại Việt Nam (VNEN) xu thế của giáo dục hiện đại.
6.     ThS. Ngô Thị Thùy Dương, Mô hình trường học thông minh Hàn Quốc
II. MÔ HÌNH QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG THEO CÁC LĨNH VỰC
7.     PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền, Mô hình tự chủ trường học: Kinh nghiệm các nước Đông Á và thực tiễn ở các trường tiểu học Việt Nam.
8.     Lê Đức Ngọc, Lê Thị Linh Giang, Mô hình quản lý chất lượng trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục.
9.     GS.TS.Tô Xuân Dân, Tiếp cận mô hình quản lý tài chính trường đại học tư trong điều kiện đổi mới GD&ĐT ở Việt Nam hiện nay
10.     PGS.TS. Hà Thế Truyền,  Ứng dụng mô hình CIPO trong quản lý quá trình đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện.
11. ThS. Lương Thị Thanh Phượng, Mô hình quản lý trường phổ thông dân tộc bán trú: Một số đặc điểm khác biệt
12.     TS. Nguyễn Thị Mai Phương, Vai trò của hội đồng giám sát cộng đồng trong quản lý trường học
13.     PGS. TS. Trần Ngọc Giao, Nghề nghiệp giáo viên - Một số vấn đề cơ bản
14. ThS. Lê Thành Vinh, Một số trào lưu sư phạm  hiện đại