Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012

Ngày 08/11/2012, Viện Khoa học Quản lý giáo dục, Học Viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ với chủ đề: Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục: Vấn đề và giải pháp. Tới dự Hội thảo có các nhà khoa học từ Bộ GD&ĐT, cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu giáo dục, trường học, Lãnh đạo và chuyên gia của Học Viện Quản lý giáo dục, các ủy viên Hội đồng khoa học cùng toàn thể cán bộ, viên chức của Viện.

 

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền[1] chủ trì Hội thảo đã nêu những thành công bước đầu và định hướng nghiên cứu ứng dụng trong phát triển năng lực quản lý cho CBQLGD của Viện trong giai đoạn tới. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền đã thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức của Viện NCKH QLGD tri ân các nhà khoa học, các chuyên gia, cộng tác viên đã tận tình ủng hộ và nhiệt tâm với sự nghiệp pháp triển khoa học Quản lý giáo dục nói chung, Viện NCKHQLGD nói riêng.

Hội thảo đã tập trung trao đổi các vấn đề đổi mới giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục Việt Nam, vấn đề và giải pháp phát triển đội ngũ CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi mới.  PGS.TS. Trần Ngọc Giao[2] đề cập đến ba vấn đề căn bản hiện nay của Giáo dục là 1)Mục tiêu, nội dung chương trình và phương pháp giáo dục, 2)vấn đề thầy giáo và 3)vấn đề quản lý. Trong đó nhấn mạnh quản lý công về giáo dục trong nền kinh tế chuyển đổi và những bài học quốc tế.  TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến[3] đặt ra ”Bài toán” đòi hỏi tư duy hệ thống về đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục với việc thay đổi vai trò chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam. TS Trương Đình Mậu[4] trao đổi về giải pháp phát triển đội ngũ CBQLGD đáp ứng yêu cầu đổi mới và vai trò của các trường sư phạm;

TS. Nguyễn Tùng Lâm[5] thẳng thắn đặt vấn đề đổi mới quan điểm, nội dung, phương pháp bồi dưỡng CBQLGD; PGS.TS. Đặng Bá Lãm[6] đặt ra vấn đề phát triển năng lực của nhân lực kỹ thuật trong QLGD; ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh[7] chia sẻ các vấn đề thực tiễn về biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng CBQLGD theo chương trình mới ... 

Hội thảo đã thu hút được nhiều bài viết tâm huyết của nhiều nhà khoa học, cộng tác viên của Viện và đã tập hợp được nhiều bài nghiên cứu về chủ đề Hội thảo. Tuy nhiên do khuôn khổ Kỷ yếu Hội thảo hạn chế nên Ban biên tập đã lựa chọn 23 báo cáo tham luận đăng kỷ yếu Hội thảo.

Dưới đây là danh mục các bài đăng kỷ yếu Hội thảo.

 1. Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, phát triển chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
 2. PGS. TS. Trần Ngọc Giao, Một số vấn đề căn bản hiện nay của giáo dục
 3. TS. Trương Đình Mậu, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý trong thời gian tới – vai trò của các trường sư phạm
 4. PGS. TS. Đặng Quốc Bảo, Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo minh triết "dĩ bất biến - ứng vạn biến" của chủ tịch Hồ Chí Minh 
 5. TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam
 6. TSKH. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Giáo dục phổ thông Việt Nam trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế 
 7. PGS. TS. Đặng Thị Thanh Huyền, Tăng cường năng lực phát triển chương trình giáo dục, tài liệu học tập cho cán bộ quản lý trường phổ thông
 8. TS. Nguyễn Tùng Lâm, Đổi mới quan điểm, nội dung phương pháp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục
 9. PGS. TS. Đặng Bá Lãm, Phát triển chương trình bồi dưỡng nhân lực quản lý giáo dục
 10. ThS. Ngô Viết Sơn, Các loại nhân lực trong bộ máy quản lý giáo dục và con đường thích hợp xây dựng các loại nhân lực đó
 11. ThS. Lương Thị Thanh Phượng, Nhu cầu thực tiễn nâng cao năng lực quản lý của CBQL trường trung học
 12. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Phát triển tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục- một số vấn đề trao đổi qua thực tiễn giảng dạy các lớp bồi dưỡng CBQLGD theo chương trình mới
 13. ThS. Phạm Ngọc Lan, Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục - thực trạng và kiến nghị                                                              
 14. ThS. Đặng Thị Kim Dung, Xây dựng và thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng người cán bộ quản lý giáo dục trong thời kỳ đổi mới -
 15. GS.TS. Nguyễn Lộc, Sử dụng phương pháp SWOT trong quản lí giáo dục
 16. TS. Đỗ Tiến Sỹ, Nhận diện về phong cách quản lý trường học
 17. ThS. Lê Thị Loan, Kỹ thuật xác định mục tiêu bài giảng trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng
 18. ThS. Lê Thành Vinh, Cơ sở lý luận về vấn đề đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm giảng viên
 19. ThS. Ngô Thị Thùy Dương, Sự cần thiết đưa nội dung giáo dục phòng chống, thích ứng, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu vào chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục 
 20. ThS.Nông Thị Quyên, Những vấn đề cần quan tâm trong biên soạn tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đối với vùng dân tộc và vùng đặc biệt khó khăn
 21. TS. Trương Thị Thúy Hằng, Gợi ý phát triển tài liệu chuyên đề Quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục và đào tạo
 22. TS.Nguyễn Thị Thanh, Quản lý công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
 23. PGS. TS. Đặng Quốc Bảo, Quan niệm của nhà văn hóa Nguyễn Khắc Viện về con đường hình thành phát triển nhân cách và đề xuất một số vận dụng vào công tác tư vấn học đường

  Nguyễn Thành Vinh

Viện NCKH QLGD[1] Viện trưởng Viện NCKH QLGD

[2] Giám đốc Học Viện Quản lý giáo dục, Ủy viên HĐKH Viện

[3] Chuyên gia cao cấp về giáo dục, Bộ GD&ĐT

[4] Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý CSGD, Bộ GD&ĐT

[5] Hiệu trưởng trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, Ủy viên HĐKH Viện

[6] Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục, Ủy viên Hội đồng khoa học Viện

[7] Phó trưởng khoa Quản lý, HVQLGD

Các nội dung khác