Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Tin Hội thảo KH-CN năm 2012: Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục: Vấn đề và giải pháp

Tin Hội thảo KH-CN năm 2012: Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục: Vấn đề và giải pháp

Thực hiện kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2012,  Viện Nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục  tổ chức Hội thảo khoa học và công nghệ với chủ đề: “Phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục: Vấn đề và giải pháp”.

 

Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 11 năm 2012.

Địa điểm: Phòng 307, Nhà A2, Học Viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, Hà Nội.

Chi tiết cụ thể xin liên hệ: ThS. Lê Thành Vinh, Điện thoại: 0918723982, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Các nội dung khác