Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Hội thảo khoa học 2011: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học 2011: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo - Học viện Quản lý giáo dục, Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và ứng dụng khoa học Quản lý giáo dục: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo tập trung vào các vấn đề cấp bách trong nghiên cứu về đổi mới quản lí giáo dục theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, yêu cầu ứng dụng khoa học quản lí giáo dục hiện đại trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, trong đổi mới quản lí nhà nước về  giáo dục, đổi mới quản lí trường học,… theo chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra.

Danh mục các báo cáo tham luận, bài viết đăng tại Kỷ yếu Hội thảo KH-CN năm 2011:

1.    Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục: Những bước đi đầu trong hành trình 35 năm thành lập Trường CBQLGD&ĐT – Học viện Quản lý giáo dục- PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

PHẦN I. KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC: LÝ LUẬN VÀ  THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH
2.    Giáo sư Nguyễn Ngọc Quang với những kiến giải đặc sắc về mỗi lien hệ hỗ tương của lý luận dạy học và lý luận quản lý giáo dục - PGS.TS. Đặng Quốc Bảo
3.    Triết lý giáo dục: Nhận thức từ bộ 5 số mà dân tộc đã kế thừa, phát huy trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ - PGS. TS. Đặng Quốc Bảo
4.    Đổi mới căn bản và toàn diện quản lý Nhà nước về giáo dục - GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải
5.    Một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng Luậ Giao dục Đại học nước ta – PGS. TS. Đặng Bá Lãm - Phạm Tiến Dũng
6.    Phát triển đội ngũ, nhiệm vụ quan trọng hang đầu của người hiệu trưởng – PGS. TS. Trần Ngọc Giao

PHẦN II. ỨNG DỤNG KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG THỰC TIỄN
7.    Một số cách tiếp cận hiện đại về phát triển chuyên môn lien tục cho đội ngũ giáo viên – vận dụng trong bồi dưỡng hiệu trưởng trường THCS vùng khó khăn nhất-  PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền
8.    Từ một Hội thi giáo viên dạy giỏi đến những biện pháp phát triển tiềm năng của giáo viên dạy giỏi trong vai trò người giáo viên cốt cán -    ThS.Nguyễn Hữu Độ
9.    Từ giải NOBEL Kinh tế 2009 và Pháp lệnh số 54/PL của Ban Thường vụ Quốc hội 20/04/2007 – Đến giải pháp chống tham nhũng trong giáo dục hiện nay-TS. Nguyễn Tùng Lâm
10.    Một số nghiên cứu phân tích môi trường cho Việt Nam đối với giáo dục đại học- - PGS.TS.Hà Quang Thụy
11.    Thúc đẩy phối hợp đào tạo giữa cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp trong xây dựng mô hình trường đại học thực hành ứng dụng – nghề nghiệp - PGS.TS. Hà Thế Truyền
12.    Đào tạo theo nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam tại trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật - ThS.Nguyễn Đăng Đào
13.    Phát triển đội ngũ giảng viên trong thực hiên công tác đảm bảo chất lượng của Học viện Quản lý giáo dục - Lê Thành Vinh
14.    Một số suy nghĩ về đưa các tiêu chuẩn INEE vào trong chương trình bồi dưỡng CBQLGD - ThS. Ngô Thị Thùy Dương
15.    Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong giáo dục: Hoạt động thong thể thiếu của CBQL, giáo viên - TS. Đỗ Thị Thúy Hằng

PHẦN III. XU HƯỚNG VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
16.    Đào tạo theo nhu cầu xã hội, bài học kinh nghiệm từ giáo dục Singapore- ThS. Phạm Xuân Hùng
17.    Trào lưu cải cách giáo dục trên thế giới trong thế kỷ XX và các xu thế đổi mới giáo dục ở một số nước trước mối cảnh hiện nay - PGS.TS. Đặng Quốc Bảo
18.    Một số vấn đề phát triển giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa - GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải

Các nội dung khác