Viện nghiên cứu Khoa học Quản lý giáo dục Sứ mạng

Sứ mạng

Chào mừng các bạn đến với Viện nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục. Chúng tôi là một tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự khi thực hiện các hoạt động nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học Quản lý giáo dục, góp phần vào sự nghiệp trồng người trên Đất Việt. 

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một địa chỉ nghiên cứu khoa học tin cậy, cống hiến cho sự đổi mới của quản lý giáo dục Việt Nam, thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu quả của quản lý giáo dục thông qua các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ hướng tới phát triển chất lượng nguồn nhân lực đất nước. Chúng tôi rất hân hạnh được gặp gỡ và hợp tác cùng các bạn.

 

Viện trưởng

PGS.TS. Đặng Thị Thanh Huyền

 

Sứ mạng

Nghiên cứu và phát triển Khoa học quản lý giáo dục, cung cấp các dịch vụ tư vấn ứng dụng khoa học quản lý giáo dục chất lượng cao, dựa trên sự hợp tác của tất cả các đơn vị và thành viên và các bên liên quan, góp phần vào sự phát triển của xã hội.

Tầm nhìn

Trở thành một tổ chức có uy tín và được tin cậy về nghiên cứu và ứng dụng khoa học quản lý giáo dục của các tổ chức, các nhà quản lý và mỗi cá nhân.

Các nội dung khác